atmoMAG/turboMAG

Gasni protočni zagrejači vode

  • Zavisno od modela, protok tople vode od 11 do 14 litara/min
  • Sa pripalnim plamenom (XZ) ili sa direktnim startom (XI; GX)
  • Priključak na dimnjak (atmoMAG) ili fasadna varijanta (turboMAG)
  • Regulator protoka i temperature vode
  • Modulacioni gorionik
Gas
Topla voda
Topla voda
Konvencionalni
Gas

Pregled

Zagrevanje vode na protočnom principu

Korišćenjem protočnog zagrejača vode, korisniku je na raspolaganju velika udobnost. Zahvaljujući protočnom principu i modulacionom gorioniku, voda koja protiče se zagreva na podešenu konstantnu temperaturu. Protočni zagrejač smešta se u blizini točećeg mesta i nezavisno od sistema grejanja, brine o komfornom korišćenju vode. U ponudi su dve varijante: uređaj sa priključkom na dimnjak - atmoMAG i fasadna verzija - turboMAG.

Postavka za toplu vodu

Ostale karakteristike

  • Različiti nivoi temperature tople vode

Specifikacije

Specifikacije

atmoMAG mini 11 XZ/GXatmoMAG 11 XIatmoMAG 14 XZ/XI/GXturboMAG 11turboMAG 14
Uopšteno
Toplotna snaga19 kW19 kW24 kW19 kW24 kW
Visina580 mm680 mm680 mm682 mm682 mm
Širina310 mm350 mm350 mm352 mm352 mm
Dubina253 mm268 mm268 mm266 mm266 mm
Masa12 kg12 kg12 kg21 kg21 kg
Vrsta gasaZemni, TNGZemni, TNGZemni, TNGZemni, TNGZemni, TNG
      
Topla voda
Protok pri ∆T 25°C11 l/min11 l/min14 l/min11 l/min14 l/min

Preuzimanja