Nađi

Toplota i struja iz sopstvene proizvodnje

Toplota, koja se dobija kao nusprodukt prilikom proizvodnje struje, se koristi za grejanje. Zato je ovakva kombinacija najefikasnija za korišćenje gasa u domaćinstvima.

Standardnim načinom proizvodnje električne energije preko 62% primarne energije se gubi u samom procesu, dok se daljih 6,5% izgubi kroz distibutivnu mrežu Samo oko 36% proizvedene energije dolazi do potrošača.

Korišćenjem novih tehnologija, kao što su Vaillantovi mikrokogeneracioni sistemi, moguće je navedene gubitke svesti na minimum. Proizvodnjom struje i toplotne energije iz jednog pogonskog energenta (gas), ostvaruje se veoma visoka efikasnost.

Prednosti korišćenja mikrokogeneracije

  • Oko 30 % manja potrošnja energije
  • Do 50 % manja emisija štetnih materija
  • Manja zavisnost od cene struje

Zahtevi koje mora ispuniti stambeni objekat

  • Odgovarajući prostor
  • Priključak na gasnu mrežu ili sopstveni rezervoar gasa

Kako funkcioniše mikrokogeneracioni sistem

Mikrokogeneracija, koristeći se gasnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, pokreće generator za proizvodnju trofazne naizmenične struje, dok se toplota koja se oslobađa radom koristi za podršku grejanju i za pripremu potrošne tople vode. Na ovaj način je moguće pokriti parcijalne potrebe domaćinstva za električnom energijom, kao i smanjiti ukupnu potrošnju toplotne energije potrebne za grejanje domaćinstva.

Najviši stepen iskorišćenja

Budući da se energija dvostruko iskorišćava i zahvaljujući modulacionom načinu rada, ecoPOWER postiže visok stepen iskorišćenja > 90%, što ga svrstava u sam vrh mikrokogeneracionih sistema u svojoj klasi.

Prilagođavanje snage

Varijabilni broj obrtaja motora (modulacija), a time i optimalno prilagođavanje toplotne snage, odnosno električne snage, trenutnim potrebama,čini ecoPOWER jedinstvenim na tržištu.

Upravljački sistem ecoPOWER na osnovu unešene krive grejanja, odnosno unešene pretpostavljene potrebe za strujom i spoljašnje temperature, izračunava optimalan broj obrtaja motora tokom celog dana. Cilj je održati motor što duže u pogonu, kao i da se proizvodi samo onoliko toplote/struje koliko je zaista potrebno. Elektronika stalno ocenjuje podatke poslednjeg dana i na taj način se upravljanje automatski prilagođava navikama stanara kuće.

Saznajte više

Raspoloživi izvori energije

Kako funkcionišu različite tehnologije

Gas