Nađi

atmoMAG/turboMAG

Gasni protočni zagrejači vode

  • Zavisno od modela, protok tople vode od 11 do 14 litara/min
  • Sa pripalnim plamenom (XZ) ili sa direktnim startom (XI; GX)
  • Priključak na dimnjak (atmoMAG) ili fasadna varijanta (turboMAG)
  • Regulator protoka i temperature vode
  • Modulacioni gorionik

Pregled

Zagrevanje vode na protočnom principu

Korišćenjem protočnog zagrejača vode, korisniku je na raspolaganju velika udobnost. Zahvaljujući protočnom principu i modulacionom gorioniku, voda koja protiče se zagreva na podešenu konstantnu temperaturu. Protočni zagrejač smešta se u blizini točećeg mesta i nezavisno od sistema grejanja, brine o komfornom korišćenju vode. U ponudi su dve varijante: uređaj sa priključkom na dimnjak - atmoMAG i fasadna verzija - turboMAG.

Postavka za toplu vodu

Ostale karakteristike

  • Različiti nivoi temperature tople vode

Preuzimanja