Nađi

atmoTEC/turboTEC plus VUW SOE

Zidni gasni kombinovani kotao serije “plus”

 • Uređaj za grejanje i pripremu tople vode
 • Povećani komfor tople vode u odnosu na seriju “pro”
 • Gorionik sa automatskom modulacijom
 • Mikroprocesorska tehnologija sa eBUS komunikacijom
 • Veliki LC displej sa dijagnostičkim sistemom „DIA“
Konvencionalni kotlovi
Konvencionalni
Gas
Topla voda
Grejanje
Gas

Pregled

Zidni gasni aparati za grejanje i pripremu tople vode

Zidni gasni kombinovani aparati serije „plus“ su nadogradnja serije „pro“, a pogodni su i za složenije zahteve. Zahvaljujući povećanom sekundarnom izmenjivaču u odnosu na uređaje serije "pro", "plus" uređaje odlikuje maksimalni komfor potrošne tople vode, pa su vrednovani sa "***" prema evropskoj normi EN 13203.Takođe,korisniku je na raspolaganju i funkcija toplog starta, koja omogućava trenutnu raspoloživost potrošne tople vode.

U ponudi su aparati sa priključkom na klasičan dimnjak (atmoTEC) i tzv. „fasadni“ uređaji sa posebnim vazduho-dimovodnim sistemom (turboTEC).

Standardizovani sistem ugradnje

Brzo i jednostavno postavljanje (jasan i nepogrešiv „Poka Yoke“ dizajn)

Radi na bilo koju vrstu gasa

Naš uređaj može da radi na bilo koju vrstu gasa, bez obzira na to da li se radi o prirodnom gasu, tečnom naftnom gasu (LPG) ili biogasu. Kada se koristi druga vrsta gasa, proces sagorevanja automatski se prilagođava i obezbeđuje konstantno visoku efikasnost potrošnje goriva. Osim toga, da bi Vam olakšali planiranje za budućnost, ova fleksibilnost donosi korist od dalje liberalizacije tržišta gasa i od mešavina goriva koje sadrže biogenski gas.

Smanjeni zahtevi za održavanjem i duži rok trajanja zahvaljujući širokom rasponu modulacije

Raspon modulacije je granica između najveće i najmanje snage kotla za grejanje. Sa širokim rasponom modulacije, Vaillantov kotao za grejanje radi tiho i postojano, istovremeno obezbeđujući potrebno optimalno grejanje Vašeg doma. Modulacija, takođe, značajno smanjuje broj ciklusa uključeno/isključeno, a rezultat su niže emisije ugljenika. Osim toga, komponente su zaštićene od nepotrebnog habanja, zahvaljujući čemu su značajno smanjeni troškovi održavanja Vašeg kotla.

Zidni uređaj omogućava veću fleksibilnost ugradnje

Naša kompaktna zidna jedinica zauzima mnogo manje prostora od sličnih samostojećih uređaja. To Vam daje mnogo više fleksibilnosti u odlučivanju gde ćete je ugraditi. Jedinicu možete postaviti na gotovo svakom mestu u kući, od potkrovlja do podruma. Štaviše, lagani dizajn i kućište u jednom komadu, koje sadrži sve neophodne komponente, omogućavaju brže i jednostavnije postavljanje jedinice.

Digitalni informaciono-analitički (DIA) sistem

Vaillantov sertifikovani vazduho/dimovodni sistem

Ostale karakteristike

 • Različiti nivoi temperature tople vode
 • Smanjenje troškova energije i vode u poređenju sa hidrauličkim protočnim grejačima
 • Pripremljen za priključak na Vaillantov sertifikovani vazduho-dimovodni sistem
 • Brzo i jednostavno postavljanje (jasan i nepogrešiv „Poka Yoke“ dizajn)

Preuzimanja

Alternativni proizvodi

Alternativni proizvodi

Kondenzacioni kombinovani gasni kotao serije “plus”

 • Automatska kontrola procesa sagorevanja
 • Visokoefikasna cirkulaciona pumpa (klasa A)
 • Izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika
 • Modulaciono područje od 20 do 100%
 • Funkcija toplog starta – trenutna raspoloživost tople vode