Nađi

auroSTEP plus

Solarni sistem sa zaštitom od pregrevanja

  • Solarni sistem sa samo tri komponente
  • Tri varijante: 150/250/390 litara (monovalentna ili bivalentna opcija)
  • Rezervoar sa integrisanom pumpom, regulacijom i el. grejačem
  • Vertikalni pločasti kolektor auroTHERM VFK 135 VD (2,35 m² neto)
  • Izuzetno jednostavna i brza montaža
Solarni sistem
Solar
Solar
Topla voda
Solar

Pregled

Solarni sistem sa zaštitom od pregrevanja

Novu generaciju Vaillantovog solarnog sistema auroSTEP plus odlikuje korišćenje sunčeve energije za pripremu potrošne tople vode na najjednostavniji način sa samo tri komponente koje su savršeno prilagođene u jednu celinu. Mali broj komponenata, smanjen broj hidrauličkih i električnih priključaka i izuzetno jednostavna montaža su argumenti koji ovaj sistem čine jedinstvenim na tržištu. Osnovna komponenta sistema je svakako rezervoar za pripremu potrošne tople vode sa integrisanom regulacijom, solarnom pumpom i sigurnosnim ventilom. Druga komponenta su novi vertikalni pločasti kolektori sa strukturnim solarnim staklom i serpetinskim apsorberom auroTHERM VFK 135 VD. Treća komponenta su cevi prečnika 10 mm, neophodne da bi ceo sistem funkcionisao. auroSTEP sistem je idealan za kuće sa privremenim boravkom iz razloga što njegovi kolektori poseduju serpetinski apsorber koji vraća solarni fluid (propilen-glikol) u izmenjivač rezervoara kada sistem nije u pogonu. Na taj način korisnik ne mora da brine o pregrevanju solarnog sistema.

Solarni rezervoar za pitku vodu

Duži vek trajanja zahvaljujući sistemu sa gravitacionim pražnjenjem

Inovativan sistem sa gravitacionim pražnjenjem obezbeđuje da se u kolektorima ne zadržava tečnost kada nisu u pogonu. Umesto toga, sva se tečnost za prenos toplote vraća u izmenjivač rezervoara. Pumpa se automatski uključuje po prijemu signala sa solarnog regulatora i padu temperature u rezervoaru ispod podešene vrednosti. To dovodi do protoka tečnosti kroz sistem i solarni kolektor. Pumpa se automatski zaustavlja kada voda u rezervoaru dostigne potrebnu temperaturu. Tečnost za prenos toplote se zatim graviticionim putem sliva iz kolektora u izmenjivač rezervoara. To znači da nema rizika od pregrevanja sistema, a sprečavaju se zastoji ili nastanak vazdušnih džepova u kolektorima. Na taj način Vi imate koristi zbog manje popravki, a Vaš solarni sistem traje duže.

Ostale karakteristike

  • Inovativan sistem gravitacionog pražnjenja sprečava pregrevanje, zastoje i pojavu vazdušnih džepova u kolektorima

Preuzimanja