auroSTOR VIH S 300-500

Solarni bivaletni rezervoar

 • Dvostruki izmenjivač (gornji i donji)
 • Čelični rezervoar emajliran sa vodene strane
 • Lako održavanje - otvor za čišćenje
 • Mogućnost ugradnje električnog grejača
 • Visoka efikasnost
Solar
Rezervoar
Topla voda
Ventilacija
Solar

Pregled

Solarni bivaletni rezervoar

Osnova dobrog delovanja solarnog sistema je pravilna usklađenost kolektora sa solarnim rezervoarom, kako bi se postigli maksimalni efekti kod pripreme i akumulacije tople sanitarne vode. U rezervoaru tople vode su slojevi vode različite temperature, pa su iz tog razloga rezervoari uski i visoki, kako bi se omogućilo optimalno strujanje toplote. Zahvaljujući dvostrukom izmenjivaču toplote (gornji i donji), korisnik uvek može da računa na maksimalan komfor tople vode, čak i u danima kada je količina apsorbovane sunčeve energije nedovoljna. U tom slučaju se rezervoar dogreva preko gornjeg izmenjivača, koji toplotu preuzima od uređaja za grejanje..

Najbolje snabdevanje toplom vodom

Solarni rezervoar za pitku vodu

Visokokvalitetan sloj emajla

Ostale karakteristike

 • Jednostavno i brzo snabdevanje toplom vodom zahvaljujući tačnom podešavanju temperature
 • Može se kombinovati sa solarnim rezervoarom pitke vode za ponovno zagrevanje vode za piće
 • Visokokvalitetan sloj emajla

Specifikacije

Specifikacije

VIH S 300VIH S 400VIH S 500
Uopšteno
Visina1.775 mm1.470 mm1.775 mm
Širina sa oplatom660 mm810 mm810 mm
Dubina sa oplatom725 mm875 mm875 mm
Masa (prazan)150 kg169 kg198 kg
Masa (napunjen)439 kg567 kg682 kg
    
Komfor tople vode
Zapremina rezervoara289 l398 l484 l
Maks. temperatura tople vode85 °C85 °C85 °C
Maks. temperatura polaznog voda110 °C110 °C110 °C
Maks. pogonski pritisak10 bar10 bar10 bar

Povezani proizvodi

Povezani proizvodi

auroTHERM VFK 145 V/H

 • Za horizontalnu ili vertikalnu montažu (VFK 145 V/H)
 • Izuzetni prinosi od oko 525 kWh/m²
 • Laka montaža na kosi krov, na ravan krov ili uklapanje u krov
 • Solarno strukturno staklo debljine 3,2 mm
 • Atestirano od strane evropske federacije za solarnu termalnu industriju "ESTIF" (SolarKeymark)
Solar
Solarni kolektor

auroTHERM pro VFK 125

 • Za vertikalnu montažu isključivo
 • Laka montaža na kosi krov, na ravan krov ili uklapanje u krov
 • Kvalitetno solarno sigurnosno staklo debljine 3,2 mm
 • Toplotna izolacija od mineralne vune 40 mm
 • Atestirano od strane evropske federacije za solarnu termalnu industriju "ESTIF" (SolarKeymark)
Solar
Solarni kolektor

Preuzimanja

Alternativni proizvodi

Alternativni proizvodi

allSTOR exclusive VPS 300/3-7 – 2000/3-7

 • Međurezervoar tehničke vode sa podstanicama
 • Solarna podstanica auroFLOW exclusive (dva modela)
 • Podstanica za potrošnu toplu vodu auroFLOW exclusive (tri modela)
 • Dogrevanje rezervoara moguće je putem bilo kog izvora toplote
 • Široko područje primene: za solarnu pripremu tople vode, za solarnu podršku grejanju, za zagrevanje bazena...
Rezervoar
Rezervoar
Topla voda
Grejanje
Solar

auroSTOR VPS SC 700

 • Stojeći, cilindrični rezervoar od čelika
 • Rezervoar u rezervoaru (490 + 180 litara)
 • Kombinovani rezervoar za solarnu podršku sistemu grejanja i pripremu PTV
 • Emajlirana unutrašnjost sa magnezijumskom zaštitnom anodom
 • Vrhunska toplotna izolacija od ekološkog materijala
Solar
Rezervoar
Topla voda
Solar
Solar