Nađi

auroSTOR VPS SC 700

Kombinovani solarni rezervoar

 • Stojeći, cilindrični rezervoar od čelika
 • Rezervoar u rezervoaru (490 + 180 litara)
 • Kombinovani rezervoar za solarnu podršku sistema grejanja i pripremu PTV
 • Emajlirana unutrašnjost sa magnezijumskom zaštitnom anodom
 • Vrhunska toplotna izolacija od ekološkog materijala sa specijalnom izolacionom navlakom

Pregled

Kombinovani solarni rezervoar

Korišćenjem kombinovanog solarnog rezervoara auroSTOR VPS SC 700, moguće je sunčevu energiju iskoristiti i za podršku sistemu niskotemperaturnog podnog grejanja. Rezervoar se sastoji od dva emajlirana rezervoara, jednog od 180 litara za pripremu potrošne tople vode i drugog od 490 litara za solarnu podršku sistemu grejanja. Korišćenje ovog rezervoara moguće je jedino u kombinaciji sa odgovarajućim brojem solarnih kolektora, solarnom automatikom, kao i solarnom stanicom koja je zadužena za transport toplote. Uprkos velikoj zapremini, njegova visina od 1,9 metara omogućava ugradnju u bilo koji ugao kotlarnice.

Visokokvalitetna izolacija od pene

Solarni rezervoar za pitku vodu

Najbolje snabdevanje toplom vodom

Visokokvalitetan sloj emajla

Ostale karakteristike

 • Smanjenje gubitka toplote iz rezervoara zahvaljujući visokokvalitetnoj izolaciji od pene
 • Može se kombinovati sa solarnim rezervoarom pitke vode za ponovno zagrevanje vode za piće
 • Jednostavno i brzo snabdevanje toplom vodom zahvaljujući tačnom podešavanju temperature

Povezani proizvodi

Povezani proizvodi

auroTHERM VFK 145 V/H

 • Za horizontalnu ili vertikalnu montažu (VFK 145 V/H)
 • Izuzetni prinosi od oko 525 kWh/m²
 • Montaža na kosi krov, na ravan krov ili uklapanje u krov
 • Solarno strukturno staklo debljine 3,2 mm
 • Atestirano od strane evropske federacije za solarnu termalnu industriju "ESTIF" (SolarKeymark)

auroTHERM exclusiv VTK 570/1140

 • Solarna priprema PTV i podrška sistemu grejanja
 • Dva modula sa 6 (VTK 570/2) ili 12 cevi (VTK 1140/2)
 • Visoki solarni prinosi zahvaljujući apsorberu sa prevlakom od aluminijumskog nitrita (586 kWh/m²)
 • Ugradnja na kosi ili ravan krov
 • Kolektorska cev sa omotačima od nepropusnog borosilikatnog stakla otpornog na grad

Preuzimanja

Alternativni proizvodi

Alternativni proizvodi

allSTOR exclusive VPS 300/3-7 – 2000/3-7

 • Međurezervoar tehničke vode sa podstanicama
 • Solarna podstanica auroFLOW exclusive (dva modela)
 • Podstanica za potrošnu toplu vodu auroFLOW exclusive (tri modela)
 • Dogrevanje rezervoara moguće je putem bilo kog izvora toplote
 • Široko područje primene: za solarnu pirremu tople vode, za solarnu podršku grejanju, za zagrevanje bazena...