Nađi

ecoTEC pro VU INT I 246/5-3

Zidni kondenzacioni cirko uređaj serije “pro”

 • Visoki stepen iskorišćenja
 • Visokoefikasna cirkulaciona pumpa
 • Izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika
 • Modulacioni opseg od 20 do 100%
 • Osvetljeni LC displej sa simbolima i “DIA” sistemom
Kondenzacioni kotlovi
Kondenzacioni
Gas
Grejanje
Gas

Pregled

Vrhunska kondenzaciona tehnologija

Nova generacija visokoefikasnog kondenzacionog kotla serije “pro” je standardna varijanta kondenzacionog zidnog kotla, koji korisniku pruža najjednostavniji način upotrebe kondenzacione tehnologije sa potpisom „Made in Germany“

Primarni izotermički izmenjivač toplote od nerđajućeg legiranog čelika, osigurava vrhunski prenos toplote i maksimalnu uštedu iskorišćavanjem toplote vodene pare, sadržane u dimnim gasovima.

ecoTEC pro cirko aparat je dostupan u varijanti od 24 kW i poseduje predpripremu za povezivanje sa rezervoarima za potrošnu toplu vodu. Povezivanje sa rezervoarom je moguće izvesti primenom originalnih hidrauličkih pribora.

eBUS interfejs za jednostavno povezivanje sastavnih delova sistema

eBUS komunikacioni interfejs Vam omogućava da međusobno povežete različite jedinice u okviru kućnog sistema grejanja. Fleksibilan dizajn eBUS interfejsa omogućava nadogradnju i proširenje sistema uz minimalan napor. To znači da sistem prati tehnološki napredak i čuva Vaše ulaganje daleko u budućnosti.

Digitalni informaciono-analitički (DIA) sistem

Izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika

Izmenjivač toplote koji se nalazi u okviru Vaillantovog kondenzacionog kotla za grejanje, izrađen je od nerđajućeg čelika. Visokokvalitetan i izdržljiv metal u kombinaciji sa Vaillantovim izvrsnim dizajnom, obezbeđuje izmenjivaču toplote da duže vreme bude zaštićen od korozije. Time se povećava dugovečnost Vašeg kotla i obezbeđuje pouzdanost i efikasnost kotla danas i u budućnosti.

Potpuno automatsko čišćenje izmenjivača toplote i sita bojlera

Izmenjivač toplote i sito bojlera se čiste potpuno automatski. Pepeo se sakuplja i čuva u posudi za pepeo ispod sita. Posuda za pepeo se nalazi sa prednje strane bojlera i lako je dostupna. Velika zapremina posude znači da je morate samo povremeno prazniti.

Aqua-Power-Plus za optimalnu temperaturu tople vode

Pružanje dovoljne količine tople vode zahteva od kotla veći kapacitet nego što je to potrebno za grejanje. Zbog toga se često ugrađuje kotao veće snage. Kao odgovor na ovo, dizajniran je Aqua-Power-Plus sistem koji daje čak 21% veći kapacitet tokom vršne potrošnje tople vode. To znači da možete uživati u optimalnoj količini tople vode sa manjom snagom kotla za grejanje. Ovo može uveliko da pomogne u smanjenju Vašeg računa za grejanje, kao i u očuvanju životne sredine.

Ostale karakteristike

 • eBUS interfejs za fleksibilnu nadogradnju i proširenje sistema grejanja.
 • Digitalni informaciono-analitički sistem (DIA) za pregled i podešavanje operativnih parametara,kao i za prikaz poruka o greškama
 • Visok kvalitet rada u celini garantuje efikasnu potrošnju energije
 • Energetski efikasna instalacija grejanja zahvaljujući multifunkcionalnom nadzornom sistemu

Specifikacije

Specifikacije

VU INT I 246/5-3
Uopšteno
Snaga na grejanju pri 80/60°C24 kW
Najveća toplotna snaga prilikom pripreme PTV28 kW
Normni stepen iskorišćenja98 % (Hs) / 109 % (Hi)
Visina720 mm
Širina440 mm
Dubina338 mm
Masa32 kg
Vrsta gasaZemni gas, tečni naftni gas
  
Troškovi/Potrošnja
Ušteda energentaUšteda na potrošnji gasa primenom kondenzacione tehnologije
Ušteda električne energijeUšteda energije primenom dvostepene automatske pumpe
Modulaciono područje20 do 100 %
  
Komfor tople vode
Rezervoar za "VU" uređajMogućnost nadogradnje VU uređaja sa rezervoarom uniSTOR VIH R
Rezervoar za "VU" uređajMogućnost nadogradnje VU uređaja sa rezervoarom uniSTOR VIH Q 75 B
Aqua-Power-PlusDodatna snaga na pripremi tople vode do 20%
  
Instalacija
Vazduho-/dimovodni sistemSertifikovani pribor za svaki zahtev ugradnje
eBUS priključciDA

Povezani proizvodi

Povezani proizvodi

uniSTOR VIH R

 • Indirektno grejani rezervoari tople vode od čelika, emajlirani sa vodene strane, cilindričnog oblika
 • Dve varijante rezervoara prema tipu izolacije: tip B i tip M kod modela do 200 litara
 • Magnezijumska anoda, kao zaštita od korozije
 • Veliki izbor hidrauličkog pribora
 • Zapremina rezervoara od 120 do 500 litara

Preuzimanja

Alternativni proizvodi

Alternativni proizvodi

Kompaktni kondenzacioni kotao

 • Kondenzacioni kompaktni kotao sa integrisanim rezervoarom
 • Tehnologija slojevitog/laminarnog akumulacionog rezervoara
 • Snaga od 20/25/30 kW sa rezervoarom od 90/200/150 litara
 • Sve hidrauličke komponente integrisane su ispod plašta uređaja
 • Visok stepen iskorišćenja, maksimalan komfor tople vode

Kondenzacioni cirko gasni kotao serije “plus”

 • Zidni kondenzacioni cirko uređaj serije “plus”
 • Elektronski kontrolisana gasna armatura
 • Visokoefikasna cirkulaciona pumpa
 • Veliki osvetljeni LC displej sa tekstualnim prikazom “DIA” parametara na srpskom jeziku
 • Jednostavno rukovanje