Nađi
Prodajna mesta

Internet komunikacioni modul VR 920

Daljinski nadzor sistema grejanja

  • Upravljanje sistemom grejanja putem pametnog telefona (iOS ili Android)
  • Daljinski nadzor sistema grejanja od strane ovlašćenog servisa
  • Sertifikovana zaštita podataka od strane nemačkog VDE instituta
  • U kombinaciji sa regulatorom multiMATIC 700
  • Jednostavna aplikacija
Regulacija
Kondenzacioni
Gas
Regulacija
Regulacija

Pregled

Internet komunikacioni modul VR 920 pruža mogućnost daljinskog nadzora i upravljanja sistemom grejanja putem pametnog telefona.

Modul se sa uređajem za grejanje povezuje putem eBUS veze, a na internet putem LAN ili WLAN opcije. U kombinaciji sa multifunkcionalnim regulatorom multiMATIC 700, korisniku je na raspolaganju besplatna aplikacija za Android ili iOS operativne sisteme. U navedenoj kombinaciji, daljinski je moguće "voditi" kompleksni sistem grejanja koji podrazumeva hlađenje, ventilaciju i solarni sistem.

Dodatna pogodnost primene modula VR 920 je mogućnost korišćenja servisnog programa "profiDIALOG", od strane ovlašćenog servisera. Putem ovog programa, serviser će biti u mogućnosti da daljinski nadzire sistem grejanja i u slučaju bilo kakve smetnje odmah reaguje. Na ovaj način, krajnji korisnik će uz maksimalni komfor imati dodatnu sigurnost, jer će njegov sistem grejanja biti konstantno pod nadzorom stručne osobe.

Komunikacioni modul VR 920 kompatibilan je sa sistemom ambiSENSE, koji omogućava daljinsko upravljanje sa digitalnim radijatorskim sobnim termostatom VR 50, koji omogućava individualno podešavanje temperature na svakom radijatoru zasebno. Zahvaljujući integisanom eBus interfejsu, komunikacioni modul VR 920 je spreman za integraciju u sisteme pametnih kuća.

Specifikacije

Specifikacije

Preuzimanja

Alternativni proizvodi

Alternativni proizvodi

netATMO

  • Podešavanje i rukovanje uređajem za grejanje putem aplikacije na mobilnom uređaju
  • Upravljanje sistemom grejanja na inteligentan način, putem algoritmičkog sistema predviđanja
  • Upravljanje sistemom grejanja u skladu sa geografskom lokacijom i atmosferskim prilikama
  • Izveštaj o mesečnoj uštedi sistema grejanja
  • Jednostavna upotreba I prelep dizajn