Nađi

Produžena garancija na kompresor toplotne pumpe na ukupno 10 godina

Za kupce toplotnih pumpi u ponudi je opcija besplatne ugovorne produžene garancije na ugrađeni kompresor u trajanju od 10 godina, što podrazumeva 25 meseci fabričke garancije + 95 meseci dodatne ugovorne Produžene garancije.

Programom produžene garancije na kompresor obuhvaćene su sledeće toplotne pumpe:

Navedenu Produženu garanciju moguće je aktivirati:

1. Unutar 6 meseci od dana kupovine toplotne pumpe (aroTHERM plus monoblok, aroTHERM split,,flexoTHERM exclusive)

2. Uz preduslov da je toplotnu pumpu u rad pustio ovlašćeni Vaillantov serviser

3. Da je kupac zajedno sa serviserom ispunio Ugovor za dodatnu ugovornu Produženu garanciju

4. Nakon sklapanja Ugovora kupac je u obavezi da obavi redovni servis nakon 2, 4, 6. i 8. godine od dana kupovine. Servis treba da izvrši ovlašćeni serviser, kako bi ugovor ostao važeći

5. Nakon sklapanja Ugovora za dodatnu Produženu garanciju, jednu kopiju Ugovora potrebno je dostaviti poštom na adresu Vaillant d.o.o. ili putem e-mail adrese: info@vaillant.rs.

VAŽNO

  • Produžena garancia (+ 95 meseci) važi samo na kompresor. Na ostale delove toplotne pumpe važi isključivo osnovna fabrička garancija od 25 meseci.
  • Program produžene garancije podrazumeva samo jednu zamenu neispravnog kompresora, a zamenjeni kompresor ima garanciju u trajanju od 6 meseci.
  • Produžena garancija na kompresor ne važi za staru generaciju monoblok toplotnih pumpi.
  • Dodatni ugovoreni "Vaillant Program produžene garancije" se primenjuje i počinje teći od prvog sledećeg dana nakon isteka originalne fabričke garancije proizvođača tj. nakon isteka 2 godine od dana kupovine uređaja i važi narednih 95 (devedesetipet) meseci, isključivo u odnosu na integrisani kompresor unutar navedenih toplotnih pumpi.