Nađi
Prodajna mesta

Toplotne pumpe

Pored zagrevanja objekata koriste se i za hlađenje i za pripremu sanitarne tople vode.

Na osnovu izvora energije koje koriste postoje tri vrste:

 • Toplotne pume vazduh-voda
 • Toplotne pumpe voda-voda
 • Toplotne pumpe zemlja-voda

Toplotne pumpe koriste besplatnu energiju iz okoline za zagrevanje, hlađenje i pripremu sanitarne potrošne tople vode, kako za stambene, tako i za poslovne objekte. Toplotne pumpe predstavljaju jedan od najekonomičnijih, efikasnih i u isto vreme ekološki prihvatljivih uređaja budućnosti.

Toplotne pumpe vazduh-voda

 • Koriste energiju iz vazduha
 • Rade efikasno sve do spoljašnje temperature vazduha od -20 ºC
 • Izrađuju se u dve izvedbe: monoblok i split
 • Izvedba monoblok – kompletan freonski krug u jednom kućištu
 • Izvedba split - spoljašnja i unutrašnja jedinica mogu se postaviti na udaljenosti od 40 metara jedna od druge

Toplotne pumpe zemlja-voda

 • Koriste sunčevu energiju akumuliranu u zemlji
 • Integrisana funkcija pasivnog hlađenja
 • Visoki COP (koeficijent efikasnosti)

Toplotne pumpe voda–voda

 • Koriste energiju podzemne vode
 • Integrisana funkcija aktivnog hlađenja
 • Izuzetno tihi rad