Nađi
Prodajna mesta

Ventilacioni sistemi

Pružaju uštedu energije i troškova kroz rekuperaciju toplote i svež vazduh bez većih toplotnih gubitaka, dok se polen i prašina filtriraju. Smanjuje se buka jer se prozori zatvaraju.

Decentralizovani ventilacioni sistem

recoVAIR VAR 60/2 D i DW

  • Ventilacija pojedinih prostorija ili kompletnih objekata
  • Dva izvoda sa žičanim ili bežičnim međusobnim povezivanjem jedinica
  • Jedinice su opremljenje sa ventilatorom i keramičkim izmenjivačem
  • Direktna ugradnja na spoljašnji zid prostorije

recoVAIR/4

Ventilacioni uređaj za stambene i poslovne prostore

  • Suprotnosmerni izmenjivač toplote od polistirena (modeli 260/4 i 360/4)
  • Efikasno korišćenje toplotne energije otpadnog vazduha
  • Integrisana modulaciona zaklopka za letnji režim rada (modeli 260/4 i 360/4)
  • Integrisani filtri za vazduh protiv prašine, polena i drugih alergena F7/G4, kao i senzor vlage
  • Protok vazduha 150 / 260 / 360 m³/h