Nađi
Prodajna mesta

Kako se najbolje pripremiti za grejnu sezonu

Neki od nas, tek po dolasku jeseni i hladnih dana, počinju da razmišljaju o grejanju i pripremi za grejnu sezonu. Zaboravljaju, da već tokom leta treba uraditi servis i redovno održavanje kotlova i proveru kompletne instalacije grejanja. Upravo je leto najbolje vreme za pripremu instalacije, jer je to doba kada ovlašćeni servisi imaju najviše vremena da se kvalitetno posvete Vašim zahtevima i urade sve što je neophodno kako biste spremno dočekali grejnu sezonu.

Kotlove za grejanje Vašeg doma je potrebno servisirati barem jednom u dve godine ili po potrebi i češće, dok redovno održavanje treba sprovoditi jednom godišnje. Šta podrazumevaju redovan servis i redovno godišnje održavanje kotlova, možete saznati ovde.

Osim redovnog servisa i godišnjeg održavanja potrebno je obaviti i proveru same instalacije grejanja, svih grejnih tela, cevne mreže, sigurnosne i zaporne armature na mreži, proveru svih spojeva na instalaciji i dihtunga, do čijeg je habanja i propadanja,možda, došlo vremenom pri eksploataciji i izolacije na cevnoj mreži.

Veoma je važno napomenuti, da ukoliko je vremenom došlo do curenja na određenim spojevima na instalaciji, nakon njihove sanacije instalaciju treba dopuniti i obezbediti potreban radni pritisak, a zatim je propisno odzračiti i osloboditi sav vazduh iz uređaja, cevne mreže i grejnih tela, kako ne bi došlo do stvaranja vazdušnih čepova u sistemu.

Kao posledica stvaranja vazdušnih čepova može se javiti problem sa cirkulacijom radnog fluida u instalaciji i samim tim dolazi do umanjena kapaciteta grejnih tela i nezadovoljavajućeg grejanja tokom grejne sezone. Stoga ovo predsavlja veoma važan korak u pripremi instalacije i treba ga izvesti na propisan način. Ukoliko je vremenom došlo do stvaranja i taloženja nečistoća i kamenca u instalaciji i grejnim telima, treba ih isprati i očisti pre ponovnog puštanja sistema u rad. Kod kotlova koji se nalaze u negrejanim podrumima preporuka je izolovati cevi instalacije koje prolaze kroz negrejani prostor.

Osim provere same instalacije i uređaja, veoma je važno proveriti i prozore i vrata.

Treba proveriti njihovo dihtovanje i procepe, jer ukoliko je infiltracija spoljašnjeg vazduha veća nego što bi trebalo, zimi će doći do većeg upliva hladnog spoljašnjeg vazduha u prostoriju, pa će i kotao raditi većim kapacitetom i veći broj radnih sati, kako bi postigao zadatu unutrašnju temperaturu.

Grejna tela ne smeju biti zaklonjena nameštajem, prekrivena zavesama, a takođe, treba biti oprezan i kod maskrianja radijatora u drvene obloge, jer sve to umanjuje kapacitet grejnih tela i stvara neželjen efekat nedovoljnog zagrevanja prostora.

Za kotlove koji su priključeni na dimnjak, potrebno je obavezno od strane ovlašćenih dimničara proveriti čistoću, funkcionalnost i ispravnost samog dimnjaka.

Priprema za grejnu sezonu predstavlja veoma važan korak koji je neophodno uraditi, kako biste izbegli povećanu potrošnju energenta i obezbedili sebi kvalitetno grejanje i visoke uslove udobnosti u zimskim danima.