Nađi
Prodajna mesta

Solarno grejanje

Za razliku od fosilnih goriva, solarna energija je dostupna u gotovo neograničenoj meri, ne proizvodi štetnu emisiju ugljen dioksida i uz to je besplatna. Moderni sistemi grejanja se mogu kombinovati sa solarnim kolektorima, što solarne sisteme grejanja čini izvrsnom opcijom za pripremu potrošne tople vode ili za podršku krugu grejanja.

Solarno grejanje podrazumeva korišćenje solarne radijacije kao izvor toplotne energije. To ne smemo mešati sa fotonaponskim sistemima, koji pomoću sunčeve svetlosti proizvode električnu energiju. Velike mogućnosti korišćenja solarne energije su odavno poznate: naša proverena tehnologija se dokazala tokom mnogih godina.

Prednosti solarnog grejanja:

 • Neiscrpne, besplatne količine energije
 • Nema emisije CO2 tokom rada
 • Ušteda: do 60% uštede energije za pripremu potrošne tople vode i do 35% uštede energije za grejanje prostora
 • Smanjenje potrošnje fosilnih goriva
 • Solarni termički sitemi se mogu integrisati u postojeće sisteme
 • Moderni sistemi rade efikasno, čak i zimi

Kako radi solarno grejanje

Solarno termičko grejanje, u načelu, radi kao tamno baštensko crevo izloženo suncu. Površina creva apsorbuje sunčevu svetlost, tačnije toplotu sunčevog zračenja, kojom se voda u crevu zagreva. Solarno grejanje se zasniva na sledećim koracima:

 1. Kolektori apsorbuju sunčevu svetlost putem apsorbera. Poseban prenosni fluid u cevima kolektora se zagreva.
 2. Pumpa tera fluid u izmenjivač toplote solarnog rezervoara tople vode.
 3. Toplotna energija se prenosi na vodu u rezervoaru za pripremu tople vode.
 4. Ukoliko sunčevo zračenje nije dovoljno za zagrevanje vode, uključiće se dogrevanje konvencionalnim sistemom grejanja do zadate temperature.

Solarni termalni sistem, u zavisnosti od konstrukcije, snabdeva u proseku godišnje oko 60% potrebne energije za pripremu potrošne tople vode.

Korišćenje solarne energije za podršku grejanju

Pored solarne pripreme potrošne tople vode, solarna energija se može koristiti i kao podrška sistemu grejanja, čime se otvaraju značajne mogućnosti uštede. Čak i pri umerenim spoljašnim temperaturama, konvencionalni sistemi grejanja ostaju isključeni zahvaljujući solarnoj podršci sistemu grejanja.

Suština ovog rešenja je kombinovani rezervoar tople vode, npr. međurezervoar u kombinaciji sa modulom za pripremu potrošne tople vode. Ako ima dovoljno sunčevog zračenja, fluid u solarnom sistemu grejanja zagreva vodu u jednom od rezervoara putem donjeg izmenjivača toplote. U slučaju pada temperature npr. nakon dužeg kupanja ili tuširanja, uključiće se po potrebi konvencionalni grejač preko drugog kruga. Tada će grejač vršiti dodatno zagrevanje vode.

Vaillantovi solarni sistemi grejanja - pouzdani i fleksibilni

Solarnom energijom, uglavnom, nećemo uspeti pokriti godišnje prosečne potrebe za toplotnom energijom. Stoga se nameće rešenje korišćenja dodatno kompletiranog sistema. Kombinacija sa gasnom kondenzacionom tehnologijom je dobro i relativno povoljno rešenje. Naravno, kombinacija solarnog grejanja sa geotermalnom toplotnom pumpom je još efikasnije rešenje.

Solarni kolektori

Razlikujemo dve vrste solarnih kolektora za generisanje toplotne energije koji se koriste u solarnim sistemima: pločasti i vakuumski cevni kolektori.

Pločasti kolektori - moć površine

Glavna karakteristika ravnog, pločastog kolektora je crna apsorpciona površina okrenuta prema suncu. Apsorberski površinski premaz maksimalno apsorbuje sunčevo zračenje uz minimalnu refleksiju. Apsorbovana termička energija se prenosi na fluid koji cirkuliše u cevi ispod površine apsorbera.

Tehnički gledano, pločasti kolektori se razlikuju od vakuumskih cevnih kolektora u izolaciji apsorbera. Kod ravnih pločastih kolektora koristi se tradicionalni izolacioni materijal poput kamene vune ili poliuretanske pene.

Prednosti ravnih pločastih kolektora:

 • Niža nabavna cena
 • Niži troškovi održavanja
 • Idealni za niskotemperaturne sisteme: za pripremu potrošne tople vode ili kao podrška podnom grejanju

Kako bismo Vam ponudili kvalitetne, efikasne kolektore, kompatibilne sa svim sistemima i po povoljnoj ceni, Vaillant je razvio svoje pločaste kolektore. Najviša efikasnost i optimalni solarni prinos rasteretiće Vaš budžet.

Vakuumski cevni kolektori - najviši solarni prinos iz cevi

Načelno, rad vakuumskih cevnih kolektora se ne razlikuje od ravnih pločastih kolektora. Takođe apsorbuju sunčevo zračenje putem apsorbera i zatim ga prenose kao toplotnu energiju na fluid.

Međutim, za razliku od ravnih pločastih kolektora, vakuumski cevni kolektori koriste izvrsno izolaciono svojstvo vakuuma, po čemu su dobili i svoj naziv. Toplotnih gubitaka gotovo da i nema, zahvaljujući vakuumu u staklenoj cevi. Dodatno je ispod svake cevi montirano ogledalo koje rerflektuje sunčevo svetlo prema apsorpcionoj cevi. Vakuumski cevni kolektori su stoga znatno efikasniji od ravnih, pločastih kolektora.

Prednosti vakuumskih cevnih kolektora:

 • Veća energetska efikasnost, dobri prinosi čak i uz manje sunčeve svetlosti i kod difuznog svetla
 • Zahtevaju manje krovne površine za isti učinak
 • Može se koristiti na krovovima koji nisu usmereni prema jugu
 • Proizvodi više temperature i može se koristiti i sa visokotemperaturnim sistemima grejanja

Vaillantov vakuumski cevni kolektor auroTHERM exclusiv je pravi izbor za sve one koji žele optimalno korišćenje sunčeve energije. Zahvaljujući promišljenom dizajnu, vakuumski cevni kolektori postižu najviši mogući prinos energije čak i u slučaju niskog ugla dolaznih sunčevih zraka, a kod difuznog sunčevog svetla i dalje se obezbeđuje kontinuirano visoki prinos.

Saznajte više o Vaillantovim vakuumskim cevim kolektorima.

Brza, sigurna i jednostavna montaža

Svi solarni kolektori u našem programu se odlikuju jedinstvenim montažnim setom, što garantuje brzu, sigurnu i jednostavnu montažu, kao i maksimalnu fleksibilnost.

Bez obzira da li se radi o vertikalnoj ili horizontalnoj montaži, paralelno jedan uz drugi ili jedan iznad drugoga - sa našim kolektorima imate fleksibilan izbor postavljanja. Uz ove klasične krovne montaže, kolektori se mogu takođe montirati u krov i na ravan krov; naravno opet u vertikalnoj i horizontalnoj orijentaciji.

Odgovarajući sistem grejanja

Ne postoji standardno rešenje kada tražite odgovarajući sistem grejanja. Međutim, pronaći sistem koji odgovara Vašim potrebama nije toliko teško. Posavetujte se pravovremeno sa zaposlenima firme Vaillant d.o.o. ili sa lokalnim Vaillantovim instalaterima.