Nađi
Prodajna mesta

Ventilacija

Kvalitet vazduha u prostoriji u kojoj boravimo, značajno utiče na potpunu udobnost boravka u datoj prostoriji. Korišćenjem ventilacionih sistema, moguće je obezbediti vrhunski kavlitet kvalitet uz značajne uštede u potrošnji energije za grejanje.

Udeo kiseonika, temperatura i kvalitet vazduha su od presudnog značaja da se ugodno osećamo u prostoriji gde boravimo. Dugoročno gledano, na taj način se ujedno štiti i postojeća gradnja. Primera radi, visok procenat vlage u vazduhu rezultuje pojavom buđi na zidovima.

Vaillantov ventilacioni sistem recoVAIR obezbeđuje vrhunski kvalitet vazduha, ubacivanjem svežeg vazduha iz spoljašnje sredine i odvođenjem potrošenog vazduha iz prostorija napolje. Odvođenjem potrošenog vazduha, ujedno se odvodi i ugljen dioksid i vlaga.

Prednosti sitema za ventilaciju

  • Ušteda energije i troškova kroz rekuperaciju toplote
  • Svež vazduh bez većih toplotnih gubitaka
  • Polen i prašina se filtriraju
  • Smanjuje se buka jer se prozori zatvaraju

Zahtevi koje mora da zadovolji stambeni objekat

  • Mora biti dovoljno prostora za ventilacione cevi

Rekuperator štedi energiju

Vaillantovi ventilacioni sistemi unose svež spoljašnji vazduh, a izbacuju ustajali vazduh iz prostorije. Toplota sadržana u izduvnom vazduhu se prenosi na ulazni, svež vazduh preko izmenjivača toplote. Stepen dobijene povratne toplote iznosi i do 95 %. Toplotni zahtevi zgrade mogu biti smanjeni do 20 % - štedi energiju i troškove. Vaillantovi ventilacioni sistemi se takođe mogu savršeno kombinovati sa Vaillantovim grejnim tehnologijama – štedeći još više energije

Filtriranje vazduha

Pre nego što se svež vazduh dovede u prostor u kojem boravimo, on se najpre filtrira. Sistem filtracije usisanog vazduha sprečava ulaz prašine, polena i drugih alergena, što je vrlo bitno za ljude koji imaju problema sa alergijom. Kontrolom postotka vlage u vazduhu sprečavamo nastanak buđi i grinja.

Odgovarajući sistem za grejanje

Nе postoji standardno rešenje kada birate odgovarajući sistem za grejanje. Ali i nije tako teško pronaći sistem koji će zadovoljiti Vaše potrebe. Posavetujte se sa zaposlenima u firmi Vaillant d.o.o. ili sa lokalnim Vaillantovim instalaterima. Oni mogu da Vam pomognu prilikom planiranja Vaše nove instalacije grejanja.