Nađi
Prodajna mesta

Kredit za poboljšanje energetske efikasnosti domaćinstva

U okviru GEFF programa za finansiranje zelene ekonomije, omogućeno je kreditiranje Vaillantove opreme, namenjeno svim građanima koji žele da investiraju u energetski efikasna rešenja za svoje domove.

  • Namena kredita - nabavka opreme za grejanje i hlađenje, koje donose ekonomičnost i uštedu.
  • Korisnicima kredita na raspolaganju je i finansijski podsticaj, bespovratna sredstva koja isplaćuje EBRD, u iznosu od 15 do 20% od ukupnog iznosa investicije.
  • Maksimalni period otplate kredita iznosi 120 meseci.
  • Najviši predviđeni iznos kredita 3.000.000 RSD.

Programom GEFF je obuhvaćen širok asortiman energetski efikasnih proizvoda kompanije Vaillant. Korisnik može iz ove grupe uređaja odabrati kondenzacioni ili konvencionalni gasni kotao, odnosno iz segmenta obnovljivih izvora energije, toplotnu pumpu, solarni sistem, kao i uređaje za ventilaciju sa rekuperacijom.

Odobrene proizvode možete pronaći na online katalogu za odabir tehnologije Tehnološki selektor, koji je razvila i odobrila EBRD.

Za više informacija pratite korake u Vodič "Kako se prijaviti za finansiranje tehnologije” ili pozovite GEFF tim 011/4281-119 .

Smernice za klijenta

1. Otvorite Tehnološki selektor na www.ebrdgeff.com/serbia, kako biste odabrali tehnologije u koje želite da investirate.

2. Kreirajte potvrdu o prihvatljivosti (sertifikat). Odštampajte je, sacuvajte ili zabeležite broj iste.

3. Preuzmite predracun(e) za željene tehnologije od odabranog(ih) isporucilaca.

4. Aplicirajte za kredit. Popunite zahtev za kredit i podnesite ga zajedno sa obaveznom dokumentacijom.

5. Instalirajte/ugradite tehnologiju. Preuzmite fakturu i potvrdu o placanju.

6. Popunite zahtev za verifikaciju i podnesite ga u banci uz obaveznu dokumentaciju.

7. GEFF tim ce verifikovati da je tehnologija instalirana, što takođe može zahtevati izlazak na teren i potrvdu na licu mesta. Nakon uspešne verifikacije, banka ce na Vaš racun izvršiti uplatu podsticaja za investiranje.

Osnov za obracun finansijskog podsticaja čine:

cena osnovne tehnologije i troškovi pomocnih aktivnosti do limita definisanih u Tabeli 1

Kategorije tehnologija za investicioni podsticaj