Nađi
Prodajna mesta

KAKO PRAVILNO ODZRAČITI RADIJATORE?

Sa dolaskom hladnijih dana dolazi i pitanje pravilnog održavanja radijatora.

Šta ako Vaš radijator ne greje, ne greje ceo, ne greje dobro ili je radijator hladan u donjem delu, a gornji deo radijatora vruć? Rešenje je u odzračivanju radijatora.

Odzračivanje radijatora je jednostavno i može se obaviti za vrlo kratko vreme. Sve što vam treba je ključ za odzračivanje, posuda i krpa. Evo kako se to radi:

1. Priprema

Sam postupak ispuštanja vazduha iz radijatora je vrlo jednostavan. Sve što Vam je potrebno je:

• KLJUČIĆ ODZRAČIVAČ – standardizovani ključić koji je dostupan u prodavnicama s opremom za grejanje. Ukoliko nemate ključić možete koristiti i odvijač s ravnom glavom.

• POSUDA – u toku odzračivanja, voda koja se nalazi unutar radijatora može naglo curiti i kapljati na tepih ili parket. Stoga pripremite posudu kako bi ste zaštitili spomenuta područja.

• KRPA – pripremite krpu kojom ćete brisati kapljice vode prilikom okretanja ključića za odzračivanje.

2. Isključite grejanje

Pre nego što krenete odzračivati radijatore obavezno isključite grejanje kako bi se celi sistem ohladio.

3. Pričekajte da se radijatori ohlade

Nakon isključenja grejanja pričekajte otprilike jedan sat kako bi osigurali da su svi radijatori hladni i kako bi sprečili opekotine u slučaju curenja vruće vode ili pare.

4. Postavite ključić radijatora u ventil

Postavite ključić radijatora u ventil koji se nalazi na gornjoj strani radijatora. Posudu postavite ispod ventila a krpu držite uza zid u slučaju curenja ili kapljanja vode.

5. Pažljivo otvorite ventil

Polako otvorite ventil radijatora. Polako okrećite ključić odzračivač suprotno od kazaljke na satu dok ne čujete šuštanje koje označava izlazak vazduha iz radijatora. Kada je radijator odzračen šuštanje će prestati i poče će da izlazi voda. Pazite da ne otvorite ventil radijatora do kraja, četvrt do pola okretaja će uglavnom biti dovoljno za odzračivanje.

6. Zatvorite ventil radijatora

Kada voda krene ravnomerno curiti, možete opet zatvoriti ventil. Okrećite ključić odzračivač natrag u smeru kazaljke na satu i zatvorite tako radijatorski ventil. Ne zatvarajte ventil prejako, u protivnom ga možete oštetiti.

7. Uključite sistem grejanja

Nakon odzračivanja uključite sistem grejanja. Provjerite pritisak vode koji se nalazi u sistemu. U slučaju da je pritisak prenizak dopunite vodu u sistem centralnog grejanja. Na kraju proverite jesu li svi radijatori ravnomerno zagrejani. Po potrebi ponovite postupak odzračivanja.