Nađi
Prodajna mesta

Regulacija

Optimalan sistem za grejanje i pripremu potrošne tople vode podrazumeva primenu odgovarajućeg sobnog termostata ili atmosferskog regulatora, putem koga se vrše sva potrebna podešavanja i prilagođavanja sistema individualnim potrebama krajnjeg korisnika.

Primena adekvatnog regulatora temperature je neophodna, kako bi sistem grejanja radio efikasno. Princip rada regulatora zasniva se na kontinualnom merenju aktuelne spoljne temperature, kao i temperature u prostoru i njenom poređenju sa željenom vrednosti. Na taj način sistem ima mogućnost samo-podešavanja i postizanja zadatih temperatura.

Pogledajte simulaciju rada za calorMATIC 370 i calorMATIC 470. http://controller-simulation.twentytwo.vaillant.com/

Prednosti korišćenja Vaillant regulatora

  • Štedi energiju
  • Praktična kontrola temperature
  • Precizno održavanje prijatne temperature prostora
  • Rad u zavisnosti od spoljašnje temperature

Uslovi koji moraju biti ispunjeni u Vašem objektu

  • nijedan

Odgovarajući regulator za svaku primenu

Danas gotovo svaki sistem grejanja poseduje odgovarajući regulator koji kombinuje i usklađuje rad različitih komponenata. Uzmimo za primer kombinaciju kondenzacionog gasnog kotla i solarnog sistema za pripremu potrošne tople vode. Putem diferencijalnog solarnog regulatora, upravljaće se sa cirkulacionom pumpom solarnog sistema, gde će se po potrebi aktivirati gasni kondenzacioni kotao kao opcija dogrevanja kada količina sunčevog zračenja nije dovoljna da se postigne zadata temperatura u solarnom rezervoaru. Istovremeno, regulator će da brine o idealnoj temperaturi prostora prema podešenim vrednostima.

Sobna temperatura u zavisnosti od spoljne temperature

Vaillantovi regulatori grejanja obezbeđuju optimalne radne uslove, kako bi uštedeli energiju. Regulator sa spoljnim senzorom određuje temperaturu vode u sistemu grejanja na osnovu spoljne temperature. Takođe, mogu se podešavati i vremenski periodi kada je potrebno zagrevanje prostora ili kada je dovoljno samo održavanje niže temperature.

Saznajte više o Vaillantovim sobnim regulatorima

Daljinsko upravljanje i održavanje

Komunikacioni moduli omogućavaju daljinsko upravljanje sistemom grejanja putem smartphona ili tableta, preko Interneta. Ukoliko je sistem tako koncipiran, moguće je upravljati sa temperaturama u pojedinačnim sobama, dok je stručnom licu omogućen daljinski nadzor rada sistema i njegova optimizacija. Više o ovoj temi možete saznati nakon kosultacija sa Vaillantovim stručnim timom.

Odgovarajući sistem grejanja

Ne postoji standardno rešenje po pitanju grejanja, ali uz konsultacije sa Vaillantovim stučnjacima, možete odrediti odgovarajući sistem za Vaše potrebe.