Nađi
Prodajna mesta

Kako funkcionišu različite tehnologije

Saznajte više o tehnologijama koje su upotrebljene u Vaillant proizvodima, tako da možete doneti pravu odluku u izboru novog sistema grejanja.

Gasni kondenzacioni kotlovi

Savremena kondenzaciona tehnologija koristi dodatnu toplotnu energiju iz otpadnih dimnih gasova. Kondenzacioni kotlovi na taj način postižu veću efikasnost uz manju emisiju štetnih materija u poređenju sa konvencionalnim kotlovima. Kondenzaciona tehnologija je idealna za grejanje prostorija kao i za pripremu potrošne tople vode.

Toplotne pumpe

Napredna tehnologija toplotne pumpe koristi besplatnu toplotu prirode iz Vaše okoline, čime postajete nezavisni od korišćenja nafte i gasa. Saznajte kako toplotne pumpe rade, o čemu treba voditi računa kod instalacije i kako možete koristiti toplotne pumpe za hlađenje Vaše kuće.

Solarno grejanje

Solarni sistem grejanja je pametan dodatak svakom modernom sistemu grejanja. Solarno grejanje pomaže da se snizi potrošnja energije i operativni troškovi. Takođe, smanjiće se i emisija CO₂. Saznajte kako najbolje možete da iskoristite sunčevu energiju.

Električni uređaji

Električni kotlovi i protočni grejači vode, su aparati koji koriste struju za proizvodnju toplotne energije. Veoma su praktični za primenu, zahtevaju jednostavnu instalaciju a sve uz pristupačnu cenu.

Ventilacija

Vaillantov ventilacioni sistem recoVAIR obezbeđuje zadatu temperaturu prostora i savršen kvalitet vazduha sa odgovarajućom količinom kiseonika i bez čestica polena i prašine.

Regulacija

Ukoliko želite komforan i energetski efikasan sistem grejanja, potrebno je da izaberete i adekvatan sobni termostat ili atmosferski regulator, koji će obezbediti maksimalnu uštedu energije i vrhunski komfor.

Rezervoari za toplu vodu

Odgovarajući rezervoar za potrošnu toplu vodu obezbeđuje maksimalan komfor i korišćenje tople vode na više točećih mesta.