Nađi
Prodajna mesta

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Imajući u vidu navode pojedinih kupaca naših proizvoda da se neki od servisera koji posluju na srpskom tržištu lažno predstavljaju kao ovlašćeni serviseri za puštanje u rad i održavanje proizvoda VAILLANT GROUP, iako nisu na spisku ovlašćenih servisera VAILLANT-a, radi zaštite prava pre svega kupaca- krajnjih korisnika a zatim i VAILLANT- d.o.o. i svih njegovih poslovnih saradnika, obaveštavamo kupce-krajnje korisnike naših proizvoda da je stav VAILLANT d.o.o. da samo ovlašćeni serviseri VAILLANT proizvoda, koji su prošli obuku i upoznati su sa funkcionisanjem naših proizvoda, mogu da vrše puštanje u rad i servisiranje VAILLANT proizvoda.

Ovo iz razloga što ostvarivanje potrošačkih prava predviđenih pozitivnim propisima i uslovima iz garancije VAILLANT proizvoda zavisi od njihovog stručnog i pravilnog montiranja, puštanja u rad i održavanja.

Spisak ovlašćenih servisera VAILLANT proizvoda može se videti na zvaničnom sajtu/stranici VAILLANT d.o.o.