Nađi
Prodajna mesta

Saveti za izbor kotla

Jedno od najvažnijih pitanja prilikom kupovine ili izgradnje Vašeg doma predstavlja pitanje na koji način će se Vaš dom grejati. Izbor tipa kotla, koji bi se pokazao kao najefikasnije i najekonomičnije rešenje u dužem vremenskom periodu, predstavlja pitanje do čijeg odgovora nije jednostavno doći i koje zahteva detaljnu analizu faktora koji utiču na efikasnost i isplativnost sistema grejanja. Najznačajniji faktori koji utiču na efikasnost i ekonomičnost sistema grejanja mogu se podeliti na sledeći način:

• Veličina objekta

• Toplotna izolacija objekta, veličina i termofizičke karakteristike staklenih površina

• Klimatski faktori na području na kojem je smeštena vaša kuća, spoljašnja temperatura i vetrovitost predela u zimskom periodu

• Cena i karakteristike energenta

• Način korišćenja i održavanja sistema grejanja

• Efikasan način regulacije

• Veličina opreme i potreban prostor za njeno smeštanje

• Higijenski uslovi pri skladištenju energenta

• Zahtev za pripremom potrošne tople vode i broj članova domaćinstva

Uz navedene faktore, kao jedan od ključnih parametara za efikasan i ekonomičan sistem grejanja za Vaš dom, predstavlja i izbor kotla.

Visokoefikasni kotlovi nove generacije Vaillant atmo/turboTEC i Vaillant ecoTEC

Dodatnu prednost u izboru gasa kao energenta predstavlja i primena Vaillant gasnih kotlova najnovije generacije. Konvencionalni gasni kotlovi Vaillant atmo/turboTEC sa stepenom korisnosti 94% i visokoefikasnih kondenzacionih kotlova Vaillant ecoTEC, čijom primenom se može ostvariti i ušteda od 15-20% u toku grejne sezone u odnosu na ranije generacije gasnih kotlova.

Pored komfora za grejanje koje omugaćavaju Vaillantovi gasni kotlovi, u sprezi sa Vaillantovom automatikom, krajnjem korisniku se dodatno nudi mogućnost snabdevanja i potrošnom toplom vodom sa visokim komforom i niskim troškovima, primenom kombinovanih (kombi) kotlova nove generacije.

Još jedna od pogodnosti koju dobijate primenom Vaillant gasnih kotlova jeste mogućnost automatskog vođenja kotlova putem krive grejanja prema spoljašnjoj temperaturi, a u kombinaciji sa dodatnim modulima omogućava i nezavisno vođenje kruga podnog, radijatorskog grejanja kao i kruga ventilokonvektora i pripreme PTV, zavisno od izbora modula isloženosti sistema.

Primenom Vaillant sobnih termostata možete zadati željenu temperature vazduha u prostoriji.

Ukoliko želite da Vaš kotao pripremi toplu vodu ili zagreje Vaš dom dok ste na putu do kuće, Vaillant vam to omogućava putem naših internet aplikacija za pametne telefone iodgovarajućih modula.

Kompaktnost i dimenzije omogućuju maksimalnu uštedu prostora prilikom montaže samih kotlova ili u kombinaciji sa rezervoarima za pripremu potrošne tople vode.

Vaillant gasni kotlovi najnovije generacije predstavljaju efikasno i ekonomično rešenje za grejanje Vašeg doma i potpunu udobnost

Gas kao energent

Za sve one koji su u nedoumici, izbor energenta je veoma bitna informacija pri izboru načina grejanja u predstojećoj sezoni. Prirodni gas kao energent nakon višestrukog smanjenja cena i komfora u eksploataciji koji pruža, predstavlja odlično rešenje pri izboru energenta za grejanje. Grejanje na gas je samo par procenata skuplje od grejanja na TA peć i grejanje na bolji ugalj, dok je značajno jeftinije od grejanja na pelet, lož ulje, grejanje na „lošiji“ ugalj, električnu energiju, itd. Kao dodatna prednost se izdvaja to što ne zahteva dodatne skladišne prostore kao energent, veoma je povoljan sa stanovišta higijene u eksploataciji. Agencija za energetiku Republike Srbije objavila je pregled troškova za grejanje za prosečan stan od 60-70 m2, za grejnu sezonu 2020/2021