Nađi
Prodajna mesta

Gas ponovo prvi izbor među energentima za grejanje

Gas je i ove grejne sezone prvi izbor među energentima za grejanje, što potvrđuju i najnoviji podaci iz Agencije za energetiku Republike Srbije.

Zemni gas je u grejnoj sezoni 2022/23 najjeftiniji energent, što uz komfor koji pruža korisnicima, definitivno predstavlja najbolji izbor za grejanje.

Prema poslednjoj računici Agencije za energetiku, potrošačima je jeftinije da se greju na prirodni gas, nego na ugalj, struju, pa čak i drva.

U ovom pregledu cene grejanja na gas su uzete za potrošnju u starim, klasičnim kotlovima na gas, sa stepenom iskorišćenja od 90%. Ugradnjom novih konvencionalnih kotlova na gas (Vaillant atmo/turboTEC ili Protherm), bi se efikasnost povećala za još 3-4%.

Ugradnjom visokoefikasnih kondenzacionih kotlova (Vaillant ecoTEC), ova potrošnja se može smanjiti za dodatnih 10-17%, čime bi grejanje na gas, uz ovu tehnologiju, bilo najpovoljnije, uz komfor koji se sigurno ne može porediti ni sa jednim od preostalih načina grejanja. Pored komfora za grejanje koje omugaćavaju Vaillantovi gasni kotlovi, u sprezi sa Vaillantovom automatikom, krajnjem korisniku se dodatno nudi mogućnost snabdevanja i potrošnom toplom vodom sa visokim komforom i niskim troškovima.