Nađi
Prodajna mesta

Električni uređaji

Struja se može koristiti za grejanje vode i prostora.

Električne uređaje možemo podeliti u dve grupe proizvoda: uređaji za pripremu potrošne tople vode i uređaji za grejanje.

Uređaji za pripremu PTV mogu biti akumulacioni ili protočni. Za zagrevanje prostorija na rapolaganju su sobne grejalice ili elektro kotlovi.

Električni protočni grejači vode

Protočni grejači tople vode trenutno zagrevaju toplu vodu po protočnom principu i idelani su za upotrebu u objektima bez centralne pripreme vode, kao i u objektima gde nema velikih zahteva za toplom vodom.

Koncept rada protočnog bojlera je takav da ne postoji potreba za dodatnim radovima vezanim za održavanje, osim u oblastima gde je voda izuzetno tvrda.Tokom zagrevanja grejnih spirala, usled protoka vode dolazi do njihovog blagog vibriranja, što utiče na odvajanje nataloženog kamenca.

Prilikom korišćenja protočnih bojlera, električna energija se troši samo onda kada nam je topla voda i potrebna i nema dodatnih gubitaka energije vezanih za održavanje temperature vode u periodima mirovanja.

Vaillantovi protočni bojleri se proizvode u dve osnovne kategorije: miniVED bojleri sa monofaznim napajanjem i VED H VED E bojleri sa trofaznim napajanjem.

miniVED protočni bojleri su namenjeni za male potrošnje tople vode - jedno točeće mesto .

VED protočni bojleri, zahvaljujući većoj snazi električnih grejača mogu zadovoljiti i zahteve za većom količinom tople vode, pa ih je moguće koristiti za potrebe tuširanja. Proizvode se u dve varijante: sa klasičnom hidrauličkom regulacijom (VED H) i sa elektronskom regulacijom (VED E exclusive).

Grejanje na struju

Grejanje sa električnom energijom kao energentom može biti vrlo korisno kao osnovni sistem grejanja ili kao podrška nekom drugom sistemu grejanja i vrlo je praktično u objektima gde ređe boravimo (vikendice, magacini…). Električni aparati za grejanje vode mogu biti protočnog ili akumulacionog tipa, dok se električni aparati koji greju vazduh proizvode kao kaloriferski ili kao konvektorski.

Grejanje na struju

Grejanje na struju je moguće izvesti putem sobnih grejalica ili instalacijom električnog kotla za centralno grejanje.

Korišćenje konvektorskih sobnih grejalica VER je najjednostavniji način zagrevanja prostorija pomoću električne energije. Reč je o konvektorima kod kojih se zagrevanje vazduha vrši po principu prirodne cirkulacije vazduha. Hladan vazduh ulazi sa donje strane grejalice, prelazi preko grejača i na taj način se zagreva.

Primena električnog kotla za centralno grejanje oznake eloBLOCK, podrazumeva instalaciju grejnih tela (radijatora) u prostorijama koje želimo grejati.

Odgovarajući sistem grejanja

Često ne postoji standardno rešenje kada tražite adekvatan sistem grejanja. Međutim, pronaći sistem koji odgovara Vašim potrebama i nije toliko teško. Iskoristite priliku i blagovremeno se posavetujte se sa zaposlenima firme Vaillant d.o.o. ili sa lokalnim Vaillant partnerima..