Nađi
Prodajna mesta

Gas

Gas je jedan od najvažnijih energenata na globalnom toplotnom i energetskom tržištu. Značajna uloga gasa se neće zasigurno menjati u nekoliko sledećih decenija zahvaljujući velikim rezervama gasa. Dodatno se osim prirodnog gasa mogu koristiti i tečni naftni gas i biogas za aparate na gas.

Prirodni zemni gas je ekonomski vrlo prihvatljiv u poređenju sa ostalim fosilnim gorivima zbog nižih troškova eksploatacije i činjenice da nema troškova skladištenja. Tehnologija koja koristi prirodni zemni gas je danas vrlo efikasna. Tako se ostvaruje vrlo visok stepen iskorišćenja, posebno kod kondenzacionih kotlova.

Gas sagoreva čisto bez čađi ili pepela i zato nastaju znatno niže emisije štetnih materija nego kod lož ulja. Zemni gas se smatra ekološki najprihvatljivijim fosilinim gorivom.

Prednosti korišćenja zemnog gasa:

  • Niski investicioni troškovi
  • Visoka efikasnost
  • Kompaktne dimenzije gasnih aparata
  • Najniže emisije CO2 u poređenju sa ostalim fosilinim gorivima
  • Fleksibilno kombinovanje sa tehnologijom obnovljivih izvora energije

Uslovi koji moraju biti ispunjeni za korišćenje zemnoga gasa:

  • Priključak za gas
  • Vazduho-dimovodni sistem
  • Zidni gasni kotao ili stabilni gasni kotao

Sigurnost Vaillantovih gasnih kotlova

Moderni gasni kondenzacioni kotlovi koji su proizvedeni u Vaillantu, podležu strogim sigurnosnim standardima, da bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje. Uz to, neophodno je redovno održavanje gasnog kotla od strane ovlašćenog Vaillant servisa, da bi se obezbedila sigurnost i efikasnost rada. Moderniji Vaillantovi kotlovi u sklopu svog softvera podsećaju korisnika na redovno održavanje ili servis nakon određenog broja radnih sati. Takođe, u slučaju bilo kakve greške u radu kotla, informacija o grešci se automatski prosleđuje ovlašćenom servisu putem faksa, SMS-poruke ili elektronskom poštom.

Saznajte više o Vaillantovim gasnim kondenzacionim kotlovima.

Prirodni zemni gas

Prirodni zemni gas sastoji se uglavnom od metana, u obliku velikih mehurića, na dubini od 1000 do 3500 metara ispod površine zemlje. Cevovodima se zemni gas transportuje i do nekoliko hiljada kilometara od mesta eksploatacije do korisnika. Alternativno se tečni gas može prevoziti brodskim tankerima.

Prema stručnim procenama, zalihe zemnog gasa iz postojećih bušotina dovoljne su za sledeće 63 godine. Dodatnih 70 godina omogućile bi do sada još netaknute rezerve gasa.

Tečni naftni gas

Tečni gas je nusproizvod koji nastaje proizvodnjom nafte. Poznat je i pod nazivom LPG (“Liquefied Petroleum Gas”; tečni naftni gas). LPG se uglavnom sastoji od butana i propana. U tečnoj fazi je kada je pod velikim pritiskom iz razloga što na taj način značajno smanjuje svoju zapreminu, što omogućava lakši transport. Transport se obavlja putem brodova tankera ili kamiona cisterni.

Prednost tečnog gasa je što se može koristiti u domaćinstvima koja ne poseduju priključak za prirodni gas. Neophodan je poseban rezervoar za tečni gas, koji je smešten u dvorištu kuće.

Biogas

Biogas se dobija obradom biomase poput ostatka useva ili organskog otpada. Sve češće se ciljano uzgajaju biljke isključivo za dobijanje energije. Naročito se veliki prinos biogasa dobija obradom kukuruza ili šećerne repe. Za razliku od zemnog gasa, biogas nije fosilno gorivo jer se može proizvesti u neograničenim količinama. Biogas se može distribuirati putem mreže zemnog gasa. Potrebno je voditi računa o čistoći i kvalitetu ovakvog gasa.