Nađi
Prodajna mesta
NOVO!

myVAILLANT connect VR940f

WiFi internet komunikacijski modul

  • WiFi internet komunikacijski modul
  • Daljinski nadzor sistema grejanja putem aplikacije myVAILLANT
  • Moguća integracija u smart home sisteme
  • eBUS komunikacija
Regulacija
Regulacija

Pregled

Internetski komunikacijski modul myVAILLANT connect VR 940f pruža mogućnost daljinskog nadzora i parametizovanja sistema grejanja putem pametnog telefona. Modul se sa uređajem za grejanje povezuje putem eBUS veze, a na internet putem WLAN opcije. U kombinaciji sa odgovarajućim Vaillant termostatom, korisniku je na raspolaganju besplatna aplikacija za Android ili iSO operativne sisteme myVAILLANT App.

Modul je kompatibilan sa sledećim Vaillant termostatima:

  • senosROOM pure VRT 50/2
  • sensoROOM VRT 51f
  • sensoHOME VRT 380(f)
  • sensoCOMFORT VRC 720(f)

Dodatna pogodnost primene modula VR 940f je mogućnost korišćenja servisnog programa "myVAILLANT Pro", od strane ovlašćenog servisera. Putem ovog programa, serviser će biti u mogućnosti daljinski nadzirati sistem grejanja pa u slučaju bilo kakve smetnje promptno reagovati. Na ovaj način, krajnji korisnik će uz maksimalni komfor imati dodatnu sigurnost jer će njegov sistem grejanja biti konstantno pod nadzorom stručne osobe.

Preuzimanja