Nađi
Prodajna mesta

Regulacija

Optimalan sistem za grejanje i pripremu potrošne tople vode podrazumeva primenu odgovarajućeg sobnog termostata ili atmosferskog regulatora, putem koga se vrše sva potrebna podešavanja i prilagođavanja sistema individualnim potrebama krajnjeg korisnika.

NOVO u ponudi!

sensoCOMFORT VRC 720(f)

Atmosferski regulator

 • Regulacija temperature prema krivi grejanja
 • Opcija hidrauličkog proširivanja
 • Vremensko programiranje grejanja i PTV
 • Daljinski nadzor putem sensoAPP aplikacije
 • Monokristalni TFT displej sa tekstualnim porukama
NOVO u ponudi!

sensoHOME VRT 380(f)

Digitalni modulacioni sobni termostat

 • Regulacija sobne temperature sa jednim krugom grejanja
 • Vremensko programiranje grejanja te pripreme potrošne tople vode
 • Monokristalni TFT displej sa tekstualnim porukama
 • Kontrola temperature sobe pomoću aplikacije sensoAPP
NOVO u ponudi!

sensoNET VR 921

Internet komunikacioni modul

 • U kombinaciji sa sensoCOMFORT ili sensoHOME termostatom
 • Upravljanje sistemom grejanja pametnim telefonom (iOS ili Android)
 • Sertifikovana zaštita podataka od strane nemačkog VDE instituta
 • Kompatibilan sa ambiSENSE sistemom

multiMATIC VRC 700/700f

Multifunkcionalni atmosferski regulator sa mogućnošću hidrauličkog proširenja

 • Upravljanje putem pametnog telefona (sa VR 920 modulom)
 • Inteligentna kontrola grejanja, hlađenja, ventilacije, pripreme potrošne tople vode u domaćinstvu (solar)
 • Veliki tekstualni ekran sa grafičkim prikazom i pozadinskim osvetljenjem
 • Veliki broj posebnih funkcija za maksimalnu udobnost korisnicima
 • Varijanta bežičnog regulatora - VRC 700f

netATMO

Sobni on/off termostat sa daljinskim upravljanjem

 • Podešavanje i rukovanje uređajem za grejanje putem aplikacije na mobilnom uređaju
 • Upravljanje sistemom grejanja na inteligentan način, putem algoritmičkog sistema predviđanja
 • Upravljanje sistemom grejanja u skladu sa geografskom lokacijom i atmosferskim prilikama
 • Izveštaj o mesečnoj uštedi sistema grejanja

eRELAX

Daljinsko upravljanje grejanjem i toplom vodom putem WiFi mreže

 • Daljinsko upravljanje grejanjem i toplom vodom putem pametnog telefona ili tableta
 • Raspored temperature prema ličnom životnom stilu
 • Uštedite kad god možete, pratite potrošnju energije i gasa
 • eBUS interfejs za povezivanje sa Vaillant uređajem
 • Jednostavna aplikacija i funkcionalna aplikacija

auroMATIC 570

Solarna diferencijalna automatika

 • Regulator za solarnu pripremu tople vode i funkciju dogrevanja
 • LC zaslon sa grafičkim prikazom
 • Jednostavno rukovanje po principu "okreni & klikni"
 • Individualni vremenski programi za funkciju dogrevanja i cirkulacionu pumpu
 • Bez mogućnosti vođenja kruga centralnog grejanja

auroMATIC 620/3

Solarna diferencijalna automatika

 • Solarna diferencijalna automatika
 • Mogućnost upravljanja sa dva kruga grejanja u zavisnosti od spoljašnje temperature
 • Mogućnost hidrauličkog proširivanja
 • Osvetljeni grafički displej sa prikazom tekstualnih poruka na srpskom jeziku
 • Mogućnost kaskadnog vođenja uređaja za grejanje

calorMATIC 332

Digitalni modulacioni sobni termostat

 • Digitalni modulacioni sobni termostat
 • Vremensko programiranje sistema grejanja (3 perioda po danu)
 • Osvetljeni tekstualni prikaz na displeju
 • Namenjen za gasne kotlove
 • Precizna regulacija sobne temperature

calorMATIC 350(f)

Digitalni sobni termostat sa eBUS komunikacijom

 • Precizna regulacija sobne temperature
 • Vremensko programiranje kruga grejanja i pripreme PTV (3 perioda po danu)
 • U kombinaciji sa svim uređajima koji poseduju eBUS vezu
 • Funkcija jednokratnog zagrevanja rezervoara, zaštita od smrzavanja
 • Bežična varijanta calorMATIC 350f

calorMATIC 370(f)

Digitalni sobni termostat sa eBUS komunikacijom

Precizna regulacija sobne temperature

Vremensko upravljanje: temperaturom prostora; pripremom PTV-a i recirkulacionom pumpom

Veliki, plavo osvetljeni LC displej sa tekstualnim prikazom na srpskom jeziku

Zaštita od smrzavanja, zaštita od legionele

Bežična varijanta termostata: calorMATIC 370f

calorMATIC 450(f)

Atmosferski regulator sa eBUS komunikacijom

 • Precizna regulacija sobne temperature
 • Vremensko upravljanje: temperaturom prostora; pripremom PTV
 • Regulacija sobne temperature u zavisnosti od spoljne temperature, prema krivoj grejanja
 • Zaštita od smrzavanja, zaštita od legionele
 • Bežična varijanta termostata: calorMATIC 450f

calorMATIC 630

Atmosferski regulator sa eBUS vezom

 • Regulacija temperature vode u polaznom vodu jednog direktnog kruga grejanja i dva kruga sa mešnim ventilom
 • Mogućnost hidrauličkog proširivanja
 • Vremensko programiranje kruga grejanja, pripreme PTV i recirkulacione pumpe
 • Regulacija temperature prema spoljnoj temperaturi i prema krivoj grejanja
 • Mogućnost kaskadnog vođenja uređaja za grejanje

Internet komunikacioni modul VR 920

Daljinski nadzor sistema grejanja

 • Upravljanje sistemom grejanja putem pametnog telefona (iOS ili Android)
 • Daljinski nadzor sistema grejanja od strane ovlašćenog servisa
 • Sertifikovana zaštita podataka od strane nemačkog VDE instituta
 • U kombinaciji sa regulatorom multiMATIC 700
 • Jednostavna aplikacija

VRT 15

Sobni termostat sa on/off regulacijom

 • on/off termostat
 • Priključni napon 24V/220 V
 • Raspon podešavanja temperature 8° do 30° C
 • Kontaktni element: bimetal
 • Jednostavna upotreba

VRT 35

Digitalni sobni termostat sa on/off regulacijom

 • Digitalni sobni termostat sa LC displejem sa plavim osvetljenjem
 • Bez mogućnosti vremenskog programiranja
 • Priključni napon:24V/220V
 • Zaštita od smrzavanja
 • Jednostavno podešavanje zadate temperature

VRT 50

Digitalni sobni termostat sa eBUS komunikacijom

 • Digitalni sobni termostat sa eBUS komunikacijom
 • Jednostavno rukovanje na principu "okreni&klikni"
 • LC displej za prikaz trenutne sobne temperature
 • Mogućnost aktiviranja funkcije toplog starta
 • U kombinaciji sa svim Vaillant uređajima koji poseduju eBUS komunikaciju

VRT 250(f)

Digitalni sobni termostat sa on/off regulacijom

 • Digitalni sobni termostat sa LC displejem sa plavim osvetljenjem
 • Mogućnosti vremenskog programiranja (5 termina po danu)
 • Priključni napon:24V/220V
 • Zaštita od smrzavanja
 • Bežična varijanta: VRT 250f– laka upotreba
NOVO u ponudi!

myVAILLANT connect VR940f

Internet komunikacijski modul

 • WiFi internet komunikacijski modul
 • Daljinski nadzor sistema grejanja putem aplikacije myVAILLANT
 • Moguća integracija u smart home sisteme
 • eBUS komunikacija