Nađi
Prodajna mesta

calorMATIC 630

Atmosferski regulator sa eBUS vezom

 • Regulacija temperature vode u polaznom vodu jednog direktnog kruga grejanja i dva kruga sa mešnim ventilom
 • Mogućnost hidrauličkog proširivanja
 • Vremensko programiranje kruga grejanja, pripreme PTV i recirkulacione pumpe
 • Regulacija temperature prema spoljnoj temperaturi i prema krivoj grejanja
 • Mogućnost kaskadnog vođenja uređaja za grejanje
Regulacija
Regulacija
Regulacija

Pregled

Atmosferski regulator sa eBUS vezom

Atmosferski regulator koji u osnovnoj varijanti reguliše temperaturu u polaznom vodu tri kruga grejanja (direktni krug sa pumpom i dva mešna kruga) u zavisnosti od spoljašnje temperature sa mogućnošću kaskadnog povezivanja do 8 uređaja. Osim toga, može da upravlja pripremom sanitarne vode i recirkulacionom pumpom. Regulator upravlja po nedeljnom programu sa tri vremenska perioda po danu. Rukovanje po principu "okreni&klikni" i osvetljeni grafički displej sa prikazom tekstualnih poruka na srpskom jeziku omogućava brz i jednostavan unos svih parametara grejanja i pregled svih aktuelnih vrednosti. Za proširenje sistema, potrebno je koristiti odgovarajuće module, koji omogućavaju vođenje do 15 krugova grejanja.

eBUS interfejs za jednostavno povezivanje sastavnih delova sistema

eBUS komunikacioni interfejs Vam omogućava da međusobno povežete različite jedinice u okviru kućnog sistema grejanja. Fleksibilan dizajn eBUS interfejsa omogućava nadogradnju i proširenje sistema uz minimalan napor. To znači da sistem prati tehnološki napredak i čuva Vaše ulaganje daleko u budućnosti.

Jednostavno upravljanje putem digitalnog ekrana

Digitalni ekran Vam omogućava jednostavno i praktično podešavanje programa za grejanje domaćinstva u skladu sa Vašim potrebama. Tajmer sadrži integrisani sat koji se automatski podešava prema letnjem/zimskom računanju vremena. Time se obezbeđuje da nema neočekivanih prekida u ciklusima grejanja.

Ostale karakteristike

 • eBUS interfejs za fleksibilnu nadogradnju i proširenje sistema grejanja.
 • Privlačan tanak dizajn
 • Lako upravljanje putem digitalnog ekrana

Preuzimanja

Alternativni proizvodi

Alternativni proizvodi

auroMATIC 620/3

 • Solarna regulacija
 • Regulacija temperature u polaznom vodu jednog direktnog kruga grejanja i jednog kruga grejanja sa mešnim ventilom. Regulacija dva solarna polja.
 • Mogućnost hidrauličkog proširivanja
 • Vremensko programiranje kruga grejanja, solarnog kruga i recirkulacione pumpe
 • Regulacija temperature prema spoljnoj temperaturi i prema krivi grejanja