Nađi
Prodajna mesta

auroMATIC 620/3

Solarna diferencijalna automatika

 • Solarna diferencijalna automatika
 • Mogućnost upravljanja sa dva kruga grejanja u zavisnosti od spoljašnje temperature
 • Mogućnost hidrauličkog proširivanja
 • Osvetljeni grafički displej sa prikazom tekstualnih poruka na srpskom jeziku
 • Mogućnost kaskadnog vođenja uređaja za grejanje
Regulacija
Solar
Regulacija
Regulacija

Pregled

Solarna diferencijalna automatika

Regulator auroMATIC 620 ne samo da upravlja solarnim sistemom nego i celim sistemom centralnog grejanja (dva kruga ) i to u zavisnosti od spoljašnje temperature. Temperatura u sistemu se u zavisnosti od spoljašnje temperature podiže ili snižava. Pritom se savršeno reguliše međusobno delovanje solarnog sistema i uređaja za centralno grejanje. Tek kada kolektori više ne mogu isporučivati dovoljnu količinu toplote uključuje se funkcija dogrevanja preko uređaja za grejanje. Individualne potrebe za toplotom se mogu ostvariti jednostavno podesivim programima pri čemu se sva podešavanja mogu videti na LCD displeju.

eBUS interfejs za jednostavno povezivanje sastavnih delova sistema

eBUS komunikacioni interfejs Vam omogućava da međusobno povežete različite jedinice u okviru kućnog sistema grejanja. Fleksibilan dizajn eBUS interfejsa omogućava nadogradnju i proširenje sistema uz minimalan napor. To znači da sistem prati tehnološki napredak i čuva Vaše ulaganje daleko u budućnosti.

Jednostavno upravljanje putem digitalnog ekrana

Digitalni ekran Vam omogućava jednostavno i praktično podešavanje programa za grejanje domaćinstva u skladu sa Vašim potrebama. Tajmer sadrži integrisani sat koji se automatski podešava prema letnjem/zimskom računanju vremena. Time se obezbeđuje da nema neočekivanih prekida u ciklusima grejanja.

Optimalan prenos solarne energije pomoću diferencijalnog regulatora

Naš diferencijalni regulator reguliše prenos toplotne energije solarnog kruga na toplu ili potrošnu toplu vodu na najefikasniji mogući način. Sklop regulatora se sastoji od dva senzora koji prate temperaturu na kolektoru i u solarnom rezervoaru. Diferencijalni regulator upravlja radom pumpe solarnog sistema na način kako bi se obezbedila maksimalna efikasnost sistema.

Ostale karakteristike

 • eBUS interfejs za fleksibilnu nadogradnju i proširenje sistema grejanja.
 • Lako upravljanje putem digitalnog ekrana
 • Optimalan prenos solarne energije pomoću diferencijalnog regulatora

Preuzimanja

Alternativni proizvodi

Alternativni proizvodi

auroMATIC 560/2

 • Regulator za solarnu pripremu tople vode i funkciju dogrevanja
 • LCD zaslon s prikazom simbola
 • Jednostavno rukovanje na principu "okreni&klikni"
 • Individualni vremenski programi za funkciju dogrevanja i cirkulacionu pumpu
 • Bez mogućosti vođenja kruga centralnog grejanja