Nađi
Prodajna mesta

Saveti za modernizaciju

Zamena zastarelih sistema grejanja je uopšteno gledano, vrlo dobra odluka. Viši stepen efikasnosti novog sistema grejanja značajno smanjuje potrošnju energije. Zamena sistema grejanja smanjuje troškove grejanja i ekološki povoljno utiče na životnu sredinu.

Modernizacija ne zahteva veliki utrošak vremena. U većini slučajeva novi sistem grejanja je instalisan u roku od najviše tri dana. Naročito ako je reč o Vaillantovom sistemu, jer su komponente unapred predmontirane u skladu sa mogućnostima.

Kod zamene sistema grejanja, možete da zadržite Vaš primarni energent i postepeno ili kompletno da se prebacite na obnovljive izvore energije.

Korišćenje postojećeg izvora energije uz primenu modernih tehnologija

Zamenite Vaš stari gasni kotao modernim, visokoefikasnim kondenzacionim kotlom za grejanje. Tako ćete značajno smanjiti troškove grejanja, a ujedno i zaštiti životnu sredinu. Naši kondenzacioni uređaji iskorišćavaju toplotu vodene pare sadržane u dimnim gasovima i na taj način postižu visok stepen efikasnosti do 98%. Moguće je postići uštedu u potrošnji do čak 30% u poređenju sa starim sistemom grejanja.

Potrebne su samo manje izmene da bi se realizovalo ovo brzo i jednostavno rešenje. Eventualno će biti potrebno sanirati postojeći dimnjak.

Postepeno prebacivanje na obnovljive izvore energije

Većina starih uređaja za grejanje su neefikasni i sa velikom emisijom CO₂. Povećanjem cena energenata rastu i ukupni troškovi grejanja. Korišćenje obnovljivih izvora energije Vam pruža mogućnost da ne zavisite od fosilnih goriva, a u isto vreme štitite životnu sredinu. Nije neophodno da odjednom investirate u celokupnu opremu, već možete nadograđivati svoj sistem korak po korak, u skladu sa potrebama.

Ušteda troškova primenom solarnog sistema

Vaš sistem grejanja možete nadograditi komponentama koje koriste obnovljive izvore energije. Primera radi, primenom solarnog sistema moguće je obezbediti solarnu pripremu potrošne tople vode i solarnu podršku sistemu grejanja. Kombinujući Vaš solarni sistem sa visokoefikasnim kondenzacionim kotlom, moguće je pokriti do 60% potrebe za toplom vodom i do 20% potrebe za grejanjem. Nadogradnja sistema grejanja nije komplikovana i ostvaruje značajnu uštedu troškova grejanja.

Hibridni sistemi: obnovljivi izvori i grejanje na gas

Da li tražite mali i kompaktni uređaj koji koristi obnovljive izvore energije? Tada je hibridni sistem zanimljivo rešenje. Hibridni sistem predstavlja kombinaciju toplotne pumpe i gasnog kondenzacionog kotla u kompaktnoj varijanti. Zidnu unutrašnju jedinicu moguće je fleksibilno koristiti i po potrebi nadograditi. Inteligentno hibridno upravljanje obezbediće značajne uštede u troškovima grejanja.

Kompletno prebacivanje na obnovljive izvore energije

Da li tražite tehnologiju budućnosti? Obnovljivi izvori energije su tada ispravan izbor. Obezbedićete potpunu nezavisnost od fosilnih goriva i njihovih cena. Osim značajne uštede troškova grejanja, ujedno štitite i životnu sredinu. Dodatno, sve češće je moguće koristiti i podsticajna sredstva države.

Toplotne pumpe: Vaš sopstveni izvor energije

Moderne toplotne pumpe za grejanje i pripremu potrošne tople vode koriste besplatne izvore toplote iz vazduha, podzemnih voda ili zemlje. Tako je moguće pokriti do 75% ukupne toplotne energije. Ovi prirodni izvori energije su dostupni celu godinu u neograničenim količinama. Toplotne pumpe su ekološki najprihvatljivije jer nemaju emisije štetnih materija.

Toplotna pumpa vazduh/vodaje posebno pogodna kod zamene starog sistema grejanja jer ne zahteva velike zahvate prilikom instalacije. Troškovi zamene i nabavna cena takođe nisu previsoki. Međutim, instalacija toplotne pumpe zemlja/voda ili voda/voda takođe može biti vrlo isplativa u zavisnosti od preduslova za njihovu ugradnju.

Što je temperatura polaznog voda grejanja niža, time je efikasnost toplotne pumpe veća. Zato se toplotna pumpa po pravilu primenjuje kod niskotemperaturnih sistema grejanja (podno/zidno/plafonsko), odnosno kod sistema sa velikom površinom za grejanje. Svakako, kuća mora biti dobro izolovana sa što nižim toplotnim gubicima.

Ispravan sistem grejanja

Ne postoji standardno rešenje kod izbora ispravnog sistema grejanja. Međutim, pronaći sistem koji odgovara Vašim potrebama, nije toliko teško. Informišite se kod Vaillantovog instalatera ili direktno u Vaillantu, gde ćete dobiti pomoć u planiranju i izboru odgovarajuće opreme.