Gasni kondenzacioni kotlovi

Gasni kondenzacioni kotlovi, osim što optimalno koriste gas kao gorivo, u poređenju sa konvencionalnim kotlovima, dodatno koriste i toplotnu energiju iz otpadnih dimnih gasova, koja bi inače bila izgubljena.

Gasni kondenzacioni kotlovi postižu znatno veću efikasnost i time smanjuju troškove grejanja i emisiju štetnih materija. Naši gasni kondenzacioni kotlovi, naravno, pogodni su kako za pripremu potrošne tople vode tako i za grejanje.

Prednosti Vaillantovog gasnog kondenzacionog kotla:

  • Optimalna energetska efikasnost do 98%
  • Značajno manje čađi i čestica tokom sagorevanja zahvaljujući kondenzacionoj tehnologiji
  • Potrošnja se smanjuje za do 30% u poređenju sa starijim instalacijama grejanja
  • Niski troškovi ulaganja
  • Fleksibilna nadogradnja sistema, npr. solarnim kolektorima, toplotnim pumpama, rezervoarima za toplu vodu i regulacijom

Kako funkcioniše gasni kondenzacioni kotao

U gasnom kondenzacionom kotlu voda se zagreva toplotom sagorevanja gasa, baš kao i kod nekondenzacionih kotlova. Nastali dimni gasovi se obično izbacuju kroz dimovod. Toplotna energija sadržana u dimnim gasovima je u tom slučaju izgubljena. Naime, kondenzaciona tehnologija iskorišćava energiju sadržanu u dimnim gasovima, koji se u velikoj meri sastoje od vrele vodene pare. Dobijena toplotna energija iz dimnih gasova se vraća u krug grejanja.

Da bi se se iskoristila energija, vodena para se mora kondenzovati. To se dešava pri temperaturi ispod 56 ° C. Gasni kondenzacioni kotao hladi vodenu paru u posebno izrađenom izmenjivaču toplote. Tako dobijena energija se koristi za predgrevanje hladne vode za grejanje. Predgrejana voda zatim prolazi kroz primarni izmenjivač toplote gde se dodatno zagreva do željene temperature. Tokom tog procesa nastaju male količine kondenzovanih otpadnih voda koje treba izbaciti. Kiselost otpadnih voda je vrlo niska tako da se nastala otpadna voda može odvoditi direktno u sve standardne odvodne sisteme bez dodatne neutralizacije.

Razlika između gornje i donje toplotne moći

Kada kod gasnih kondenzacionih kotlova govorimo o visokoj efikasnosti od 98%, vrednost se odnosi na "gornju toplotnu vrednost". Istu treba razlikovati od "donje toplotne vrednosti" na osnovu koje se obično rade proračuni u industriji. Donja toplotna vrednost je količina toplote koja se može dobiti sagorevanjem određenog energetskog izvora bez nastanka kondenzacije. Donja toplotna vrednost, dakle odražava samo deo ukupne energije goriva.

Suprotno tome, gornja toplotna vrednost, takođe uključuje i količinu toplote sadržane u vodenoj pari dimnih gasova koja se može iskoristiti kondenzacionom tehnikom, što znači da je ova dodatna količina toplote već uračunata. Efikasnost kotla se takođe naziva standardnom efikasnošću i može, u idealnom slučaju, iznositi najviše 100% na osnovu proračuna gornje toplotne vrednosti.

Gasni kondenzacioni kotlovi zahtevaju dodatni pribor za odvod dimnih gasova

Instalacija gasnog kondenzacionog kotla na postojeći dimnjak zahteva ugradnju dodatne plastične cevi. Međutim, dodatna cev za odvod dimnih gasova je manjeg prečnika i uglavnom se može ugraditi u postojeći dimnjak.

Ispravan sistem grejanja

Ne postoji standardno rešenje kada tražite odgovarajući sistem grejanja. Međutim, pronaći sistem koji odgovara Vašim potrebama nije toliko teško. Posavetujte se pravovremeno sa zaposlenima firme Vaillant d.o.o. ili sa lokalnim Vaillantovim instalaterima.

Saznajte više

Kako funkcionišu različite tehnologije

Gas