Daljinski nadzor sistema za grejanje

Preuzmite kontrolu nad temperaturom, troškovima i potrošnjom energije

netATMO, eRELAX, multiMATIC sistem

Za jednostavne ili kompleksne sisteme

Daljinski nadzor sistema grejanja putem pametnog telefona predstavlja jedan od osnovnih zahteva današnjice od strane krajnjih korisnika. U ponudi su tri različite opcije u zavisnosti od kompleksnosti sistema za grejanje: netATMO, eRELAX i VR 900 u kombinaciji sa regulatorom multiMATIC 700. Za sve tri opcije neophodno je imati kućni internet priključak i pametni telefon.

Povratak na početnu stranu

netATMO

Sobni on/off termostat

Sobni on/off termostat sa daljinskim upravljanjem za jednostavno i inteligentno upravljanje sistemom grejanja putem pametnog telefona (Android, iOS, Windows) ili sopstvenog računara kojega je moguće kombinovati sa gotovo svim Vaillantovim uređajima

Korišćenjem netATMO termostata moguće je:

 • daljinski upravljati sistemom grejanja
 • namestiti željenu temperaturu u prostoru
 • vremenski programirati rad uređaja za grejanje
 • aktivirati funkciju "odsutan od kuće"
 • aktivirati funkciju "zaštita od smrzavanja"
 • trenutno promeniti traženu temperaturu u prostoru

Koje mogućnosti korisnik dobija korišćenjem netATMO termostata:

 • parametriranje i rukovanje uređajem za grejanje aplikacijom na pametnom telefonu
 • upravljanje sistemom grejanja na inteligentan način
 • upravljanje sistemom grejanja prema geografskoj lokaciji
 • izveštaj o mesečnoj uštedi sistema grejanja

eRELAX

Modulacioni sobni termostat (eBUS)

eRELAX predstavlja napredniju verziju daljinskog upravljanja sistemom grejanja putem pametnog telefona ili tableta (Android /iOS), te je kompatibilan sa Vaillant uređajima koji imaju eBUS komunikaciju na elektronskoj ploči. U odnosu na netATMO, eRELAX je modulacioni termostat.

Korišćenjem eRELAX termostata moguće je:

 • daljinski upravljati sistemom grejanja
 • namestiti željenu temperaturu u prostoru
 • namestiti željenu temperaturu potrošne tople vode
 • vremenski programirati rad uređaja za grejanje
 • odabarti željenu krivu grejanja
 • aktivirati funkciju "odsutan od kuće"
 • aktivirati zaštitu od smrzavanja

Koje mogućnosti korisnik dobija korišćenjem eRELAX termostata:

- upravljanje sistemom grejanja sa bilo kojega mesta

- promenu zadatih vremenskih programa prema aktuelnim planovima

- grafički prikaz rada sistema grejanja (krive temperaturnih profila)

multiMATIC 700 + VR 900

= Sistem daljinskog upravljanja

Atmosferski regulator multiMATIC 700 u osnovnoj izvedbi može upravljati sa jednim direktnim krugom grejanja, ali ga je, po potrebi, moguće proširiti na više krugova grejanja, odgovarajućim modulima (VR 70 i VR 71). Na taj način može upravljati i najkompleksnijim sistemima grejanja, hlađenja i ventilacije.

U kombinaciji sa dodatnim modulom VR 900 korisnik dobija mogućnost daljinskog pristupa sistemu grejanja nezavisno od kompleksnosti sistema. Potrebno je preuzeti besplatnu aplikaciju i pomoću nje konfigurisati navedeni modul. Korisnik tako ima ceo sistem grejanja na ekranu svog pametnog telefona i može sa njim da upravlja sa bilo kojeg mesta.

Dobri razlozi za vrhunsku povezanost:

 • daljinski nadzor sistema grejanja, hlađenja i ventilacije bez obzira na kompleksnost sistema
 • broj korisnika aplikacije na mobilnom uređaju nije ograničen
 • brza reakcija ovlašćenog servisera u slučaju smetnje (direktna dojava)
 • jednostavno prilagođavanje postavki sistema grejanja "u hodu" (neplanirani odlazak od kuće)
 • mogućnost korišćenja servisnog programa profiDIALOG za dijagnozu sistema grejanja

Pregled mogućnosti

Tip regulacijenetATMOeRELAXmultiMATIC 700 + VR 900
Vrsta regulacijeon/offeBUSeBUS
Vrsta internet komunikacijeWLANWLANLAN/WLAN
Operativni sistem pametnog telefonaAndroid/iOS/WindowsAndroid/iOSAndroid/iOS
Vođenje prema krivi grejanjaNEDADA
Vremensko programiranje grejanjaDADADA
Vremensko programiranje PTVNEDA DA
Vremensko programiranje recirkulacijeNENEDA
Mogućnost upravljanja kompleksnim sistemimaNENEDA
Mogućnost korišćenja servisnog programa profiDIALOGNENEDA

eRELAX

Moderna i inteligentna kontrola iz Vaillanta