Nađi
Prodajna mesta

Daljinski nadzor sistema za grejanje

Preuzmite kontrolu nad temperaturom, troškovima i potrošnjom energije

netATMO, eRELAX, sensoCOMFORT 720 + VR 921, ambiSENSE

Za jednostavne ili kompleksne sisteme

Daljinski nadzor sistema grejanja putem pametnog telefona predstavlja jedan od osnovnih zahteva današnjice od strane krajnjih korisnika. U ponudi su tri različite opcije u zavisnosti od kompleksnosti sistema za grejanje: netATMO, eRELAX i VR 901 u kombinaciji sa regulatorom sensoCOMFORT 720. Za sve tri opcije neophodno je imati kućni internet priključak i pametni telefon.

Povratak na početnu stranu

netATMO

Sobni on/off termostat

Sobni on/off termostat sa daljinskim upravljanjem za jednostavno i inteligentno upravljanje sistemom grejanja putem pametnog telefona (Android, iOS, Windows) ili sopstvenog računara kojega je moguće kombinovati sa gotovo svim Vaillantovim uređajima

Korišćenjem netATMO termostata moguće je:

 • daljinski upravljati sistemom grejanja
 • namestiti željenu temperaturu u prostoru
 • vremenski programirati rad uređaja za grejanje
 • aktivirati funkciju "odsutan od kuće"
 • aktivirati funkciju "zaštita od smrzavanja"
 • trenutno promeniti traženu temperaturu u prostoru

Koje mogućnosti korisnik dobija korišćenjem netATMO termostata:

 • parametriranje i rukovanje uređajem za grejanje aplikacijom na pametnom telefonu
 • upravljanje sistemom grejanja na inteligentan način
 • upravljanje sistemom grejanja prema geografskoj lokaciji
 • izveštaj o mesečnoj uštedi sistema grejanja

eRELAX

Modulacioni sobni termostat (eBUS)

eRELAX predstavlja napredniju verziju daljinskog upravljanja sistemom grejanja putem pametnog telefona ili tableta (Android /iOS), te je kompatibilan sa Vaillant uređajima koji imaju eBUS komunikaciju na elektronskoj ploči. U odnosu na netATMO, eRELAX je modulacioni termostat.

Korišćenjem eRELAX termostata moguće je:

 • daljinski upravljati sistemom grejanja
 • namestiti željenu temperaturu u prostoru
 • namestiti željenu temperaturu potrošne tople vode
 • vremenski programirati rad uređaja za grejanje
 • odabarti željenu krivu grejanja
 • aktivirati funkciju "odsutan od kuće"
 • aktivirati zaštitu od smrzavanja

Koje mogućnosti korisnik dobija korišćenjem eRELAX termostata:

- upravljanje sistemom grejanja sa bilo kojega mesta

- promenu zadatih vremenskih programa prema aktuelnim planovima

- grafički prikaz rada sistema grejanja (krive temperaturnih profila)

multiMATIC 700 + VR 900

= Sistem daljinskog upravljanja

Atmosferski regulator multiMATIC 700 u osnovnoj izvedbi može upravljati sa jednim direktnim krugom grejanja, ali ga je, po potrebi, moguće proširiti na više krugova grejanja, odgovarajućim modulima (VR 70 i VR 71). Na taj način može upravljati i najkompleksnijim sistemima grejanja, hlađenja i ventilacije.

U kombinaciji sa dodatnim modulom VR 900 korisnik dobija mogućnost daljinskog pristupa sistemu grejanja nezavisno od kompleksnosti sistema. Potrebno je preuzeti besplatnu aplikaciju i pomoću nje konfigurisati navedeni modul. Korisnik tako ima ceo sistem grejanja na ekranu svog pametnog telefona i može sa njim da upravlja sa bilo kojeg mesta.

Dobri razlozi za vrhunsku povezanost:

 • daljinski nadzor sistema grejanja, hlađenja i ventilacije bez obzira na kompleksnost sistema
 • broj korisnika aplikacije na mobilnom uređaju nije ograničen
 • brza reakcija ovlašćenog servisera u slučaju smetnje (direktna dojava)
 • jednostavno prilagođavanje postavki sistema grejanja "u hodu" (neplanirani odlazak od kuće)
 • mogućnost korišćenja servisnog programa profiDIALOG za dijagnozu sistema grejanja

ambiSENSE

Individualno podešavanje sobne temperature

Korišćenjem sistema ambiSENSE moguće je meriti i podešavati individualnu temperatru svakog prostora u stambenom objektu koristeći aplikaciju za pametni telefon multiMATIC 2.0., digitalni radijatorski termostatski senzor VR 50, internet komunikacijski modul VR 920 i multifunkcionalni regulator multiMATIC 700.

Prednosti korišćenja ambiSENSE sistema:

 • programiranje vremenskih intervala grejanja svake pojedine prostorije
 • opcija kratkoročne promene temperature u svakom trenutku
 • besplatna aplikacija za iOS ili Androdi operativne sisteme
 • opcija korišćenja dodatnog zidnog sobnog termostata sa integrisanim senzorom vlage - VR 51
 • opcija korišćenja pojačivača signala, ukoliko domet signala nije konstantan- VR 52
 • za povećanje udobnosti doma uz istovremeno smanjenje troškova

Pregled mogućnosti

Tip regulacijenetATMOeRELAXsensoCOMFORT 720 + VR 921ambiSENSE
Vrsta regulacijeon/offeBUSeBUSeBUS
Vrsta internet komunikacijeWLANWLANLAN/WLANLAVN/WLAN
Operativni sistem pametnog telefonaAndroid/iOS/WindowsAndroid/iOSAndroid/iOSAndroid/iOS
Vođenje prema krivi grejanjaNEDADADA
Vremensko programiranje grejanjaDADADA DA
Vremensko programiranje PTVNEDA DA NE
Vremensko programiranje recirkulacijeNENEDA NE
Mogućnost upravljanja kompleksnim sistemimaNENEDA DA
Mogućnost korišćenja servisnog programa profiDIALOGNENEDA NE

eRELAX

Moderna i inteligentna kontrola iz Vaillanta