Nađi
Prodajna mesta

Princip rada sistema za grejanje

Svaki sistem grejanja se sastoji od generatora toplote i opreme za distribuciju i predaju toplote. Ovi elementi zajedno čine krug grejanja koji će obezbediti efikasnu distribuciju toplote po sobama.

Rad sistema centralnog grejanja je dobar primer za objašnjenje principa rada pojedinih komponenti unutar sistema.

Sistem centralnog grejanja snabdeva nekoliko soba sa toplotnom energijom. Generator toplote (uređaj za grejanje), smešten je na centralno mesto, obično u podrumu kuće. Kompletan sistem grejanja podrazumeva osim generatora toplote, opremu za distribuciju i opremu za predaju toplote.. Navedeni krug grejanja snabdeva toplotnom energijom sve sobe unutar objekta.

Generator toplote

Prva komponenta svakog sistema grejanja je generator toplote, kao npr. zidni gasni kotao za grejanje. Ostale raspoložive tehnologije se takođe mogu primeniti za istu namenu. Sve tehnologije podrazumevaju isti princip rada, a to je zagrevanje medijuma za prenos toplote, što je u praksi najčešće voda.

Distribucija toplote

Zagrejana voda distribuira se od generatora toplote, putem sistema cevi, do grejnih tela postavljenih u svakoj sobi koja se želi grejati. Distribucija se vrši putem dvocevnog sistema, pa tako govorimo o polaznom i povratnom vodu centralnog grejanja. U polaznom vodu cirkuliše zagrejana voda prema grejnom telu (radijatoru) ili sistemu podnog grejanja, a u povratnom vodu cirkuliše ohlađena voda nazad, prema generatoru toplote.

Prenos toplote

Sistem centralnog grejanja prenosi toplotnu energiju putem sistema cevi. Grejna tela (radijatori) i grejne površine se zagrevaju putem zagrejane vode. Toplotna energija zagrejane tople vode se prenosi putem površine grejnih tela na vazduh unutar sobe koja se greje. Iz tog razloga radijatori su dizajnirani tako da okolni vazduh može lagano cirkulisati oko površine samog radijatora. Vazduh se vrlo brzo zagreva i kao takav se podiže iznad površine radijatora sve do plafona. U gornjem nivou sobe, zagejani vazduh se počinje hladiti i usled toga pada nazad prema podu. Na ovaj način se postiže prirodna cirkulacija vazduha, koja će obezbediti prijatnu temperaturu unutar prostora u kojem boravimo.