Nađi
Prodajna mesta

Saveti za novogradnju

Tražite li novi sistem grejanja? Instalacijom modernog, ekonomičnog sistema grejanja možete značajno da uštedite na troškovima grejanja. Istovremeno ćete dati i značajan doprinos zaštiti životne okoline.

Obnovljivi izvori energije su najbolji izbor kod opremanja novih kuća. Međutim, i energetski efikasni sistemi grejanja koji koriste fosilna goriva, mogu u proseku smanjiti troškove grejanja i emisiju CO₂ do 30%. Svakako, treba voditi računa o tome da nisu svi sistemi grejanja prikladni za svaki dom.

Počnite na vreme da planirate

Kada krenete sa planiranjem izgradnje novog doma, počnite na vreme razmišljati o Vašem sistemu grejanja. Tako ćete na vreme izvesti sve potrebne građevinske zahvate vezane za novi sistem grejanja

Snaga Vašeg sistema grejanja

Vaš novi sistem grejanja svakako mora proizvesti dovoljno toplotne energije. To se odnosi i na pripremu potrošne tople vode koja mora biti na raspolaganju u svako doba, na svim točećim mestima u željenoj količini.

Vodite računa da Vaš novi sistem grejanja nudi fleksibilnost nadogradnje. Tako ćete zadovoljiti Vaše zahteve i u slučaju da se Vaše potrebe iznenada povećaju.

Nije bitna samo snaga grejanja, već i količina energije koja se koristi za funkcionisanje sistema. Stoga je finansijski isplativije investirati u efikasniji sistem grejanja da bi se troškovi grejanja dugoročno smanjili.

Vaše potrebe za grejanjem i pripremom potrošne tople vode

Broj osoba koje će živeti u Vašem novom domu, kao i ukupna površina koja će se grejati, određuju potrebu za toplotnom energijom, a time i ukupnu snagu sistema. Preporučljivo je planirati vrednosti koje su malo iznad Vaših maksimalnih potreba. Na taj način ćete biti sigurni da će svaki član porodice imati dovoljno tople vode kada se odluči na dugu toplu kupku.

Pravilo koje se primenjuje prilikom izračunavanja energetskih potreba je:

kilovat/sat (kW/h) je količina energije koju snabdevač električne energije isporučuje potrošaču.

Kapacitet grejanja (površina grejanja u m² x 50 W/m² :1000) + kW za toplu vodu (cca. 30% gornje vrednosti) = kW potrebne toplotne snage

Prema navedenoj formuli za niskoenergetsku kuću površine 130 m2 proračun potrebne snage grejanja je 8,5 do 9 kW. Navedena vrednost je maksimalna potrebna vrednost sistema grejanja u stalnom pogonu.

Vaillantov partner/instalater centralnog grejanja će tačno odrediti vrednosti potrebne snage grejanja prema rasporedu Vaših prostorija, raspoloživim površinama poda, izolaciji fasade, kao i broju i tipu točećih mesta.

Komfor tople vode: centralizovano ili decentralizovano snabdevanje

Na koji način želite da obezbedite snabdevanje potrošnom toplom vodom? Na raspolaganju su Vam sledeće opcije: rezervoar potrošne tople vode u podrumu ili priprema tople vode blizu točećeg mesta. Centralna priprema tople vode putem dovoljno velikog rezervoara je posebno prikladno rešenje. Opcija kombinovanog uređaja (bez rezervoara) zauzima manje mesta, pa je idealna za manje potrebe. Postoji naravno i varijanta električnog grejača tople vode, koji je pogodan za individualna točeća mesta.

Izbor ispravnog izvora energije

U principu, najoptimalnije je svoje potrebe za grejanjem zadovoljiti putem obnovljivih izvora energije, kao što su geotermalni izvori toplote ili sunčeva energija. Tako nećete zavisiti od korišćenja fosilnih goriva i rasta troškova energenata, a ujedno ispunjavate sve veće ekološki prihvatljive zahteve.

Međutim, korišćenje visoko-efikasnih tehnologija na bazi fosilnih goriva, može isto tako biti vrlo prihvatljivo rešenje.

Takođe, postoji i opcija kombinacije različitih tehnologija, kao na primer, kombinacija gasnog kondenzacionog uređaja za grejanje sa solarnim sistemom.

Gde smestiti Vaš novi sistem grejanja

Bez obzira da li želite smestiti Vaš novi sistem grejanja u podrum, u potkrovlje ili prostor gde živite – ponudićemo Vam odgovarajuće rešenje za svaku lokaciju. Da bismo obezbedili što veći prostor za boravak, razvijamo moderne uređaje, koji uz maksimalno efikasan rad zauzimaju minimalno prostora. U zavisnosti od prostora koji je na raspolaganju, preporučujemo različite sisteme.

Podrum je idelano mesto za postavljanje toplotne pumpe, kao i za instalaciju mikrokogeneracionog sistema za proizvodnju toplotne i električne energije. Isto se odnosi i na instalaciju kondenzacionog uređaja za grejanje u kombinaciji sa velikim rezervoarom za potrošnu toplu vodu, kada je reč o domaćinstvima sa većim brojem ukućana ili o poslovnim prostorima. Naravno, moguće je postaviti i zidni uređaj i tako podrumski prostor dodatno koristiti na primer za radionicu, fitness, zabavu i sl.

U sklopu prostora gde živite sigurno postoji dovoljno prostora za postavljanje gasnog kondenzacionog kotla za grejanje, čak i ako ste već sve isplanirali po pitanju uređenja. Naši zidni gasni kotlovi se proizvode u više različitih varijanti, za male, srednje i velike zahteve.

Preporučljivo mesto za ugradnju gasnog kondenzacionog kotla za grejanje sa solarnom podrškom je potkrovlje. Ovo se posebno odnosi na kompaktne kondenzacione kotlove sa integrisanim rezervoarom za potrošnu toplu vodu. Mala udaljenost između solarnih kolektora i samog kotla smanjuje toplotne gubitke. Vazduho-dimovodni sistem može se izvesti direktno kroz krov (uspravno) tako da izrada klasičnog dimnjaka nije potrebna.

Odgovarajuća distribucija toplote

Uopšteno govoreći, što je veća površina grejnih tela, to će temperatura polaznog voda sistema grejanja biti niža, a efikasnost veća. Sa energetskog aspekta, sistem podnog grejanja je iz tog razloga idealan za novogradnje. Ostvaruje uštedu u prostoru (nema grejnih tela) i zadovoljava potrebe za toplotom sa niskim temperaturama polaznog voda. Sistem niskotemperaturnog podnog grejanja je idelano rešenje u kombinaciji sa modernim sistemima kao što su toplotne pumpe ili solarni sistemi.

Uzmite u obzir i ventilaciju

Centralni ventilacioni sistem sa rekuperacijom vazduha je savršeno rešenje: filtrira vazduh od prašine, polena i CO2, a ujedno odvodi vlagu iz prostora. Toplota otpadnog (potrošenog) vazduha se prenosi na sveži vazduh koji se dovodi u prostorije. Centralni ventilacioni sistem obezbeđuje zdravu mikroklimu i sprečava nastanak buđi. Naš ventilacioni sistem se može kombinovati sa svim sistemima grejanja i na taj način ostvariti uštedu od minimum 20% na ukupnim troškovima grejanja.

Finansiranje

Ukupna investicija novog sistema grejanja može biti znatno umanjena kvalitetnim planiranjem i savetovanjem. Ne morate da odmah krenete u kompletnu investiciju. Vodite računa da Vaš novi sistem grejanja u budućnosti ima mogućnost nadogranje – na primer sa solarnim sistemom.

Dodatno, vodite računa o aktuelnim državnim podsticajnim sredstvima koja mogu znatno umanjiti Vašu investiciju. Ovo se posebno odnosi na korišćenje obnovljivih izvora energije

Odgovarajući sistem grejanja

Ne postoji standardno rešenje kada tražite ispravan sistem grejanja. Međutim, pronaći sistem koji odgovara Vašim potrebama nije toliko teško. Posavetujte se na vreme sa zaposlenima firme Vaillant d.o.o. ili sa lokalnim Vaillantovim instalaterima.