Nađi
Prodajna mesta

calorMATIC 350(f)

Digitalni sobni termostat sa eBUS komunikacijom

 • Precizna regulacija sobne temperature
 • Vremensko programiranje kruga grejanja i pripreme PTV (3 perioda po danu)
 • U kombinaciji sa svim uređajima koji poseduju eBUS vezu
 • Funkcija jednokratnog zagrevanja rezervoara, zaštita od smrzavanja
 • Bežična varijanta calorMATIC 350f
Regulacija
Regulacija
Regulacija

Pregled

Digitalni sobni termostat s eBUS vezom

Nova generacija digitalnog sobnog termostata koja omogućava upravljanje Vaillantovim uređajem prema sobnoj temperaturi. Termostat ima mogućnost nedeljnog programiranja (tri perioda po danu) za vremensko upravljanje temperaturom prostora i pripremom potrošne tople vode, kao i funkciju jednokratnog zagrevanja rezervoara. LC displej sa plavim pozadinskim osvetljenjem i potpuno nov princip rukovanja omogućava korisniku jednostavan unos parametara i pregled aktuelnih vrednosti. Korisniku su na raspolaganju posebne funkcije koje dodatno povećavaju komfor grejanja (funkcija godišnjeg odmora, party funkcija, funkcija „odsutan od kuće“, funkcija „ ceo dan kod kuće“, automatsko prebacivanje podešenog vremena leto/zima). Sobni termostat se primenjuje u kombinaciji sa novom generacijom Vaillant uređaja sa eBUS vezom. calorMATIC 350f je bežična varijanta ovog sobnog termostata, kod kog se veza između samog regulatora i jedinice bežičnog prijemnika vrši preko bežične veze (868 MHz).

eBUS interfejs za jednostavno povezivanje sastavnih delova sistema

eBUS komunikacioni interfejs Vam omogućava da međusobno povežete različite jedinice u okviru kućnog sistema grejanja. Fleksibilan dizajn eBUS interfejsa omogućava nadogradnju i proširenje sistema uz minimalan napor. To znači da sistem prati tehnološki napredak i čuva Vaše ulaganje daleko u budućnosti.

Ostale karakteristike

 • eBUS interfejs za fleksibilnu nadogradnju i proširenje sistema grejanja.

Preuzimanja

Alternativni proizvodi

Alternativni proizvodi

calorMATIC 370(f)

 • Precizna regulacija sobne temperature
 • Vremensko upravljanje: temperaturom prostora; pripremom PTV-a I recirkulacionom pumpom
 • Veliki osvetljeni LC displej sa tekstualnim prikazom
 • Zaštita od smrzavanja, zaštita od legionele
 • Bežična varijanta termostata: calorMATIC 370f