Nađi
Prodajna mesta

allSTOR exclusive VPS 300/3-7 – 2000/3-7

Modularni međurezervoari tehničke vode

 • Međurezervoar tehničke vode sa podstanicama
 • Moguća integracija solarne podstanice auroFLOW exclusive (dva modela)
 • Moguća integracija podstanice za potrošnu toplu vodu auroFLOW exclusive (tri modela)
 • Dogrevanje rezervoara moguće je putem bilo kog izvora toplote
 • Široko područje primene: za solarnu pripremu tople vode, za solarnu podršku grejanju, za zagrevanje bazenske vode...
Rezervoar
Solar
Topla voda
Grejanje
Rezervoar

Pregled

Modularni međurezervoar tehničke vode

allSTOR VPS/3 rezervoari su modularni višefunkcionalni međurezervoari tehničke vode, koji se zahvaljujući velikoj akumulaciji vode koriste za: podršku grejanju, solarnu pripremu potrošne tople vode, pripremu bazenske vode i sl. Primarno se rezervoar zagreva putem solarne energije (putem solarnih kolektora i solarnog modula), a dodatno se dogreva putem bilo kog uređaja za proizvodnju toplote (gasni zidni uređaj, gasni kotao, uljni kotao, kotao na čvrsto gorivo, geotermalne toplotne pumpe i sl.) od 10 kW do 160 kW. U ponudi su rezervoari sa odgovarajućom zapreminom za svaku potrebu od 300 do 2000 litara. U zavisnosti od veličine kolektorskog polja (do 60 m²), koriste se dva tipa solarnih podstanica - VPM 20/2 S ili VPM 60/2 S, koje imaju zadatak da solarnu termalnu energiju prenesu na vodu akumuliranu u međurezervoaru allSTOR VPS. Prema zahtevu za potrošnom toplom vodom bira se i odgovarajuća podstanica za toplu vodu sa oznakom VPM 20/25/2 W; VPM 30/35/2 W ili VPM 40/452/ W, čiji je zadatak da na protočnom principu, putem pločastog izmenjivača prenesu toplotu sa akumulirane tehničke vode u međurezervoaru na potrošnu toplu vodu.

Specifikacije

Specifikacije

VPS 300/3-7VPS 500/3-7VPS 800/3-7VPS 1000/3-7VPS 1500/3-7VPS 2000/3-7
Uopšteno
Nazivna zapremina303 l491 l778 l962 l1505 l1917 l
Spoljašnji prečnik bez izolacije500 mm650 mm790 mm790 mm1000 mm1100 mm
Spoljašnji prečnik sa izolacijom780 mm930 mm1070 mm1070 mm1400 mm1500 mm
Dubina sa izolacijom i priključcima828 mm978 mm1118 mm1118 mm1448 mm1548 mm
Visina sa priključkom za odzračivanje1735 mm1715 mm1846 mm2226 mm2205 mm2330 mm
Visina rezervoara uključujući izolaciju1833 mm1813 mm1944 mm2324 mm2362 mm2485 mm
Masa (prazan)70 kg90 kg130 kg145 kg210 kg240 kg
Masa (pogonsko stanje)373 kg581 kg908 kg1107 kg1715 kg2394 kg

Povezani proizvodi

Povezani proizvodi

auroTHERM pro VFK 125

 • Za vertikalnu montažu isključivo
 • Laka montaža na kosi krov, na ravan krov ili uklapanje u krov
 • Kvalitetno solarno sigurnosno staklo debljine 3,2 mm
 • Toplotna izolacija od mineralne vune 40 mm
 • Atestirano od strane evropske federacije za solarnu termalnu industriju "ESTIF" (SolarKeymark)

auroTHERM VFK 145 V/H

 • Za horizontalnu ili vertikalnu montažu (VFK 145 V/H)
 • Izuzetni prinosi od oko 525 kWh/m²
 • Laka montaža na kosi krov, na ravan krov ili uklapanje u krov
 • Solarno strukturno staklo debljine 3,2 mm
 • Atestirano od strane evropske federacije za solarnu termalnu industriju "ESTIF" (SolarKeymark)

Preuzimanja

Alternativni proizvodi

Alternativni proizvodi

auroSTOR VPS SC 700

 • Samostojeći, cilindrični rezervoar od čelika
 • Rezervoar u rezervoaru (490 + 180 litara)
 • Kombinovani rezervoar za solarnu podršku sistemu grejanja i pripremu PTV
 • Emajlirana unutrašnjost sa magnezijumskom zaštitnom anodom
 • Vrhunska toplotna izolacija od ekološkog materijala sa specijalnom izolacionom navlakom