Nađi
Prodajna mesta

auroSTOR VPS SC 700

Kombinovani solarni rezervoar

 • Stojeći, cilindrični rezervoar od čelika
 • Rezervoar u rezervoaru (490 + 180 litara)
 • Kombinovani rezervoar za solarnu podršku sistema grejanja i pripremu PTV
 • Emajlirana unutrašnjost sa magnezijumskom zaštitnom anodom
 • Vrhunska toplotna izolacija od ekološkog materijala sa specijalnom izolacionom navlakom
Rezervoar
Solar
Solar
Topla voda
Solar

Pregled

Kombinovani solarni rezervoar

Korišćenjem kombinovanog solarnog rezervoara auroSTOR VPS SC 700, moguće je sunčevu energiju iskoristiti i za podršku sistemu niskotemperaturnog podnog grejanja. Rezervoar se sastoji od dva emajlirana rezervoara, jednog od 180 litara za pripremu potrošne tople vode i drugog od 490 litara za solarnu podršku sistemu grejanja. Korišćenje ovog rezervoara moguće je jedino u kombinaciji sa odgovarajućim brojem solarnih kolektora, solarnom automatikom, kao i solarnom stanicom koja je zadužena za transport toplote. Uprkos velikoj zapremini, njegova visina od 1,9 metara omogućava ugradnju u bilo koji ugao kotlarnice.

Visokokvalitetna izolacija od pene

Solarni rezervoar za pitku vodu

Najbolje snabdevanje toplom vodom

Visokokvalitetan sloj emajla

Ostale karakteristike

 • Smanjenje gubitka toplote iz rezervoara zahvaljujući visokokvalitetnoj izolaciji od pene
 • Može se kombinovati sa solarnim rezervoarom pitke vode za ponovno zagrevanje vode za piće
 • Jednostavno i brzo snabdevanje toplom vodom zahvaljujući tačnom podešavanju temperature

Povezani proizvodi

Povezani proizvodi

auroTHERM pro VFK 125

 • Za vertikalnu montažu isključivo
 • Laka montaža na kosi krov, na ravan krov ili uklapanje u krov
 • Kvalitetno solarno sigurnosno staklo debljine 3,2 mm
 • Toplotna izolacija od mineralne vune 40 mm
 • Atestirano od strane evropske federacije za solarnu termalnu industriju "ESTIF" (SolarKeymark)

auroTHERM VFK 145 V/H

 • Za horizontalnu ili vertikalnu montažu (VFK 145 V/H)
 • Izuzetni prinosi od oko 525 kWh/m²
 • Laka montaža na kosi krov, na ravan krov ili uklapanje u krov
 • Solarno strukturno staklo debljine 3,2 mm
 • Atestirano od strane evropske federacije za solarnu termalnu industriju "ESTIF" (SolarKeymark)

Preuzimanja

Alternativni proizvodi

Alternativni proizvodi

allSTOR exclusive VPS 300/3-7 – 2000/3-7

 • Međurezervoar tehničke vode sa podstanicama
 • Solarna podstanica auroFLOW exclusive (dva modela)
 • Podstanica za potrošnu toplu vodu auroFLOW exclusive (tri modela)
 • Dogrevanje rezervoara moguće je putem bilo kog izvora toplote
 • Široko područje primene: za solarnu pirremu tople vode, za solarnu podršku grejanju, za zagrevanje bazena...