Nađi

Kršenje važećih zakona ili kodeksa ponašanja

Usklađenost u Vaillant Grupi: Kanali za prijavljivanje

Ako postanete svesni kršenja važećih zakona, Kodeksa ponašanja Vaillant Group ili naših internih pravila i propisa, svi naši zaposleni, poslovni partneri i klijenti, mogu da se obrate odgovarajućim osobama za kontakt. Dodatno, uz BKMS-sistem za prijave uzbunjivača, svi naši zaposleni, poslovni partneri i klijenti imaju pristup alatu koji mogu da upotrebljavaju za prijavu potencijalno sumnjivog ponašanja našem timu za usklađenost. Ako je neophodno, prijavu je moguće izvršiti anonimno, jer razumemo da se takve stvari ne mogu uvek rešiti direktnim putem. Nemojte oklevati u korišćenju ovog alata, kako biste nas usmerili u pravom smeru.

BKMS-sistem za prijave uzbunjivača je dostupan ovde.