Nađi

Održivost

Kao firma koja je u porodičnom vlasništvu, orijentisana ka budućnosti, preuzimamo posebnu odgovornost za društvo, životnu sredinu i naše zaposlene. Verujemo da su ekonomski uspeh, kao i održiv i profitabilan rast, usko povezani sa socijalnim i ekološkim standardima.

Sa ciljem da ispunimo navedene obaveze, obuhvatili smo naše aktivnosti na polju održivosti u strateškom programu pod nazivom S.E.E.D.S. (održivost na polju životne sredine, zaposlenih, razvoja i proizvoda, kao i društva). Definicija ovih ciljanih oblasti zasniva se na sveobuhvatnom razumevanju održivosti koja je ključ izazova našeg osnovnog poslovanja. Uprava sektora održivosti odgovara direktno predsedniku upavnog odbora.

Za detaljne informacije o održivosti u Vaillant Group, pogledajte naš godišnji izveštaj o održivosti: ili posetite vaillant-group.com

Saznajte više

Profil firme

Zaštitni znak

Istorija