Nađi
Prodajna mesta

actoSTOR VIH RL 300 - 500

Laminarni rezervoar tople vode

  • Maksimalni komfor tople vode u najkraćem mogućem vremenu
  • Integrisan pločasti izmenjivač toplote od 120 kW
  • U kombinaciji sa stabilnim i zidnim kotlovima velike snage
  • Kompaktne dimenzije i mala masa
  • Zapremnina rezervoara od 300 do 500 litara
Rezervoar
Gas
Topla voda
Rezervoar

Pregled

Laminarni rezervoar tople vode

Laminarni rezervoar tople vode actoSTOR VIH RL je indirektno grejani rezervoar tople vode, koji radi po principu laminarnog zagrevanja. Rezervoar je u svom gornjem delu opremljen sa pločastim izmenjivačem toplote od 120 kW, u kome se vrši zagrevanje tople vode, koja se zatim odvodi u rezervoar. Ovaj proces slojevito zagreva celu zapreminu rezervoara tople vode. Efikasnost pripreme ovog rezervoara je puno veća u odnosu na rezervoare sa uronjenim izmenjivačem. actoSTOR VIH RL omogućava maksimalni komfor tople vode u najkraćem mogućem vremenu i koristi se najčešće u kombinaciji sa atmoCRAFT ili ecoCRAFT kotlovima.

Visokokvalitetan sloj emajla

Antikorozivna zaštita za najviši nivo izdržljivosti

Naš rezervoar tople vode ne samo da je prevučen emajlom, nego je opremljen i zaštitnom anodom od magnezijuma. Na taj način je unutrašnjost rezervoara u potpunosti zaštićena od rđe. Kao rezultat, možete biti sigurni da Vaillantov rezervoar tople vode obezbeđuje najviši nivo izdržljivosti.

Neopor toplotna izolacija

Visokokvalitetna izolacija od pene

Ostale karakteristike

  • Visokokvalitetan sloj emajla
  • Visokoefikasna Neopor toplotna izolacija smanjuje gubitak toplote
  • Smanjenje gubitka toplote iz rezervoara zahvaljujući visokokvalitetnoj izolaciji od pene
  • Rezervoar tople vode sa antikorozivnom zaštitom za najviši nivo izdržljivosti

Preuzimanja