Nađi
Prodajna mesta

calorMATIC 470(f)

Atmosferski regulator sa eBUS komunikacijom

 • Precizna regulacija sobne temperature sa mogućnošću hidrauličkog proširivanja i regulacije dva odvojena kruga grejanja.
 • Vremensko programiranje kruga grejanja, pripreme PTV i recirkulacione pumpe
 • Održavanje sobne temperature, regulacija temperature vode u grejanju prema spoljnoj temperaturi i krivoj grejanja
 • Funkcija dodatnog jednokratnog zagrevanja rezervoara, zaštita od smrzavanja, zaštita od legionele
 • Bežična varijanta calorMATIC 470f
Regulacija
Regulacija
Regulacija

Pregled

Atmosferski regulator sa eBUS vezom

Nova generacija atmosferskog regulatora koji precizno održava sobnu temperaturu uzimajući u obzir i spoljnu temperaturu prema krivoj grejanja. calorMATIC 470 omogućava vremensko upravljanje temperaturom prostora i pripremom potrošne tople vode sa funkcijom jednokratnog vanrednog zagrevanja rezervoara, kao i radom recirkulacione pumpe. Povezivanje recirkulacione pumpe se vrši preko dodatnog modula VR 40. Termostat ima veliki osvetljeni displej sa tekstualnim prikazom na srpskom jeziku. Korisniku su na raspolaganju posebne funkcije koje dodatno povećavaju komfor grejanja (funkcija godišnjeg odmora, zaštita od legionele, funkcija „odsutan od kuće“) Regulator se povezuje sa uređajem za grejanje putem eBUS veze, a može se i proširivati dodatnim hidrauličkim modulom VR 61, čime se omogućava nezavisno vođenje drugog kruga grejanja. Takođe, regulator se može proširiti za upravljanje solarnim sistemom, pomoću VR 68 modula. calorMATIC470f je bežična varijanta ovog regulatora kod kog se veza između samog regulatora i prijemne jedinice vrši bežično preko radio veze (868 MHz).

eBUS interfejs za jednostavno povezivanje sastavnih delova sistema

eBUS komunikacioni interfejs Vam omogućava da međusobno povežete različite jedinice u okviru kućnog sistema grejanja. Fleksibilan dizajn eBUS interfejsa omogućava nadogradnju i proširenje sistema uz minimalan napor. To znači da sistem prati tehnološki napredak i čuva Vaše ulaganje daleko u budućnosti.

Jednostavno upravljanje putem digitalnog ekrana

Digitalni ekran Vam omogućava jednostavno i praktično podešavanje programa za grejanje domaćinstva u skladu sa Vašim potrebama. Tajmer sadrži integrisani sat koji se automatski podešava prema letnjem/zimskom računanju vremena. Time se obezbeđuje da nema neočekivanih prekida u ciklusima grejanja.

Ostale karakteristike

 • eBUS interfejs za fleksibilnu nadogradnju i proširenje sistema grejanja.
 • Lako upravljanje putem digitalnog ekrana

Preuzimanja

Alternativni proizvodi

Alternativni proizvodi

calorMATIC 450(f)

 • Precizna regulacija sobne temperature
 • Vremensko upravljanje: temperaturom prostora; pripremom PTV-a
 • Regulacija temperature prema spoljnoj temperaturi i prema krivi grejanja
 • Zaštita os smrzavanja, zaštita od legionele
 • Bežična varijanta termostata: calorMATIC 450f