Nađi

Grejanje

Solar

1 - 2 od 2 rezultata

allSTOR exclusive VPS 300/3-7 – 2000/3-7

Modularni međurezervoari tehničke vode

  • Međurezervoar tehničke vode sa podstanicama
  • Solarna podstanica auroFLOW exclusive (dva modela)
  • Podstanica za potrošnu toplu vodu auroFLOW exclusive (tri modela)
  • Dogrevanje rezervoara moguće je putem bilo kog izvora toplote
  • Široko područje primene: za solarnu pripremu tople vode, za solarnu podršku grejanju, za zagrevanje bazenske vode...

auroCOMPACT/4

Kondenzacioni kotao sa integrisanim rezervoarom i solarnom predpripremom

  • Gasni kondenzacioni uređaj (30 kW) i laminarni rezervoar (190 lit.) u jednoj jedinici
  • Solarna priprema potrošne tople vode zahvaljujući integrisanom solarnom izmenjivaču
  • Automatska kontrola procesa sagorevanja
  • Sve hidrauličke komponente integrisane su ispod plašta uređaja
  • Sveobuhvatan hidraulički pribor

1 - 2 od 2 rezultata