Nađi
Prodajna mesta

recoVAIR VAR 60 D i DW

Ventilacioni sistem - decentralizovani

 • Ventilalcija pojedinih prostorija ili kompletnih objekata
 • Žičano ili bežično međusobno povezivanje jedinica
 • Jedinice su opremljenje sa ventilatorom i keramičkim izmenjivačem
 • Direktna ugradnja na spoljašnji zid prostorije
Ventilacija
Ventilacija
Struja
Ventilacija
Ventilacija

Pregled

Ventilacioni uređaj za stambene i poslovne prostore

Uređaj recoVAIR 60 je decentralizovani ventilacioni sistem vazduha sa protokom do 60 m3/h. Vrlo jednostavno ga je moguće integrisati u nove i postojeće objekte budući da ne zahteva razvod cevi za odovođenje i dovođenje vazduha. Međusobno povezivanje više jedinica moguće je žičanim (VAR 60 D) ili bežičnim putem (VAR 60 DW), sa opcijom sinhronizovanog rada na načelu "vodeća jedinica" - "prateća jedinica".

Jedinica se instalira u spoljašnji zid te dužina cevi može biti 300 do 1000 mm. Za filtriranje vazduha zadužen je filter klase G3.

Od pratećeg pribora za brzu i jednostavnu ugradnju, dodatno su na raspolaganju daljinski upravljač i upravljačka jedicnica sa integrisanim senzorom za nadzor svetlosti, vlažnosti vazduha i sadržaja CO2 u unutrašnjem vazduhu.

Specifikacije

Specifikacije

VAR 60/1 DVAR 60/1 DW
Uopšteno
Protok vazduhado 60 m³/h do 60 m³/h
Procenat povrata toplotedo 85%do 85%
Prečnik160 mm160 mm
Minimalna debljina zida
300 mm
660 mm
Maksimalna debljina zida1000 mm630 mm
Masa1,5 kg1,5 kg
Filteri2 x G32 x G3
   
Napajanje
Ulazni napon220V/50Hz 220V/50Hz
Uštedado 20 %do 20 %
   
Instalacija
KompatibilnostSa svakim Vaillant sistemomSa svakim Vaillant sistemom
eBUS interfejsDaDa
Povezivanje jedinicaŽičanoBežično

Povezani proizvodi

Povezani proizvodi

multiMATIC VRC 700/700f

 • Upravljanje putem pametnog telefona (sa VR 920 modulom)
 • Inteligentna kontrola grejanja, hlađenja, ventilacije, pripreme potrošne tople vode u domaćinstvu (solar)
 • Veliki tekstualni ekran sa grafičkim prikazom i pozadinskim osvetljenjem
 • Veliki broj posebnih funkcija za maksimalnu udobnost korisnicima
 • Varijanta bežičnog regulatora - VRC 700f

Internet komunikacioni modul VR 920

 • Upravljanje sistemom grejanja putem pametnog telefona (iOS ili Android)
 • Daljinski nadzor sistema grejanja od strane ovlašćenog servisa
 • Sertifikovana zaštita podataka od strane nemačkog VDE instituta
 • U kombinaciji sa regulatorom multiMATIC 700
 • Jednostavna aplikacija

Alternativni proizvodi

Alternativni proizvodi

recoVAIR/4

 • Suprotnosmerni izmenjivač toplote od polistirena (modeli 260/4 i 360/4)
 • Efikasno korišćenje toplotne energije otpadnog vazduha
 • Integrisana modulaciona zaklopka za letnji režim rada (modeli 260/4 i 360/4)
 • Integrisani filtri za vazduh protiv prašine, polena i drugih alergena F7/G4, kao i senzor vlage
 • Protok vazduha 150 / 260 / 360 m³/h