Nađi
Prodajna mesta

Toplotne pumpe voda/voda

Geotermalne toplotne pumpe voda/voda koriste toplotu podzemne vode

Toplotne pumpe voda/voda koriste toplotu podzemne vode. Usisna pumpa dovodi podzemnu vodu do toplotne pumpe koja akumuliranu energiju iz podzemne vode pretvara u toplotnu energiju za sistem grejanja i pripremu potrošne tople vode.

Ohlađena podzemna voda se potom vraća u apsorpcioni bunar i na taj način se vraća u prirodni podzemni tok.

Bušenje usisnog i apsorpcionog bunara mora izvesti stručna osoba, istovremeno treba proveriti kvalitet podzemne vode (hemijski sastav). Podzemne vode su najizdašniji izvor akumulirane toplote zahvaljujući svojoj konstantnoj temperaturi od 9 °C do 14 ºC tokom cele godine. Toplotnu pumpu voda/voda je moguće, uz adekvatnu opremu, koristiti i za funkciju pasivnog hlađenja tokom letnjih meseci.

Ispravan sistem grejanja

Ne postoji standardno rešenje kada tražite odgovarajući sistem grejanja. Međutim, pronaći sistem koji odgovara Vašim potrebama nije toliko teško. Posavetujte se pravovremeno sa zaposlenima firme Vaillant d.o.o. ili sa lokalnim Vaillantovim instalaterima.