Nađi
Prodajna mesta

Toplotne pumpe vazduh/voda

Toplotne pumpe vazduh/voda koriste toplotu iz vazduha. Toplota vazduha se predaje radnom medijumu (gas R 407 C), kako bi se pospešilo njegovo isparavanje pre nego što uđe u kompresor. Nakon predaje toplote, vazduh se vraća u spoljašnju sredinu. Toplotne pumpe vazduh/voda rade efikasno sve do spoljašnje temperature vazduha od -20 ºC.

Toplotna pumpa vazduh/voda sa spoljašnjom jedinicom, povezana na sistem podnog grejanja

Umesto neophodnih bušenja geosondi ili bunara, toplotne pumpe vazduh/voda zahtevaju samo jedno instalaciono mesto za spoljašnju jedinicu. Toplotna pumpa vazduh/voda je koncipirana kao mono blok varijanta sa jednom jedinicom ili kao multi blok varijanta sa spoljašnjom i unutrašnjom jedinicom.

Toplotne pumpe vazduh/voda ne zahtevaju posebna mesta za ugradnju. Idealne su za modernizaciju postojećeg sistema grejanja, kao i u slučajevima gde nisu dostupne površine za bušenje sondi ili bunara. Sistem grejanja sa toplotnom pumpom vazduh/voda se može jednostavno proširiti sa solarnim kolektorima, kao i kondenzaconim kotlom. Toplotne pumpe vazduh voda su ekonomski najprihvatljivije rešenje, ali treba voditi računa o njihovim ograničenjima

Ispravan sistem grejanja

Ne postoji standardno rešenje kada tražite odgovarajući sistem grejanja. Međutim, pronaći sistem koji odgovara Vašim potrebama nije toliko teško. Posavetujte se pravovremeno sa zaposlenima firme Vaillant d.o.o. ili sa lokalnim Vaillantovim instalaterima.