Nađi
Prodajna mesta

Toplotna pumpa zemlja/voda

Toplotne pumpe zemlja/voda koriste izvore toplote akumulirane u zemlji.

Toplotna pumpa sa površinskim kolektorima spojena na sistem podnog grejanja

Za rad toplotne pumpe zemlja/voda nepohodno je postavljanje površinskih kolektora ili bušenje dubinskih sondi u zavisnosti od prostora kojim raspolaže objekat u koji se ugrađuje ovakav sistem. U oba slučaja, kao medijum za prenos toplote, koristi se specijalna tečnost, otporna na smrzavanje. Uz odgovarajući pribor, toplotna pumpa se može koristiti tokom leta za hlađenje prostorija.

Ispravan sistem grejanja

Ne postoji standardno rešenje kada tražite odgovarajući sistem grejanja. Međutim, pronaći sistem koji odgovara Vašim potrebama nije toliko teško. Posavetujte se pravovremeno sa zaposlenima firme Vaillant d.o.o. ili sa lokalnim Vaillantovim instalaterima.